Pelaburan Ekuiti

PENYELESAIAN KHAS DAN LAGI

Penekanan kami adalah untuk mencari syarikat yang terlepas pandang yang boleh menjana pulangan yang konsisten dalam mana-mana persekitaran sebelum nilai mereka diiktiraf oleh institusi.

Situasi Khas

Di High West, kami menstrukturkan pembiayaan fleksibel untuk pelanggan bagi mewujudkan keadaan pertumbuhan jangka panjang yang stabil dan bekerjasama rapat dengan pengurusan dan pemegang saham untuk mencapai matlamat mereka.

 

  • Peristiwa Kecairan
  • Belian
  • Keluar Pembiayaan
  • Kongsi Pembiayaan Disokong