Merevolusikan Pinjaman Bersandarkan Sekuriti: Pendekatan Strategik untuk Menyekat Transaksi di UK

Oleh High West Capital Partners
Pada 31 Oktober 2023

Ketahui lebih lanjut tentang Transaksi Sekat: Pendekatan Strategik untuk Pinjaman Bersandarkan Sekuriti di United Kingdom dengan melawati tapak web High West Capital Partners. Klik di sini untuk menerokai kemudahan kewangan berstruktur: https://highwestcapitalpartners.com/strategies/direct-lending/#structured-finance-facility.

Peranan Transaksi Blok dalam Pinjaman Bersandarkan Sekuriti di UK

Pinjaman Bersandarkan Sekuriti ialah strategi kewangan yang membolehkan individu atau perniagaan meminjam wang menggunakan sekuriti mereka sebagai cagaran. Di dalam United Kingdom, amalan ini telah mendapat populariti dalam beberapa tahun kebelakangan ini, dengan banyak institusi kewangan menawarkan pinjaman bersandarkan sekuriti kepada pelanggan mereka. Satu pendekatan yang telah terbukti berkesan dalam konteks ini ialah Sekat Transaksi.

Sekat Transaksi, juga dikenali sebagai perdagangan blok, melibatkan penjualan atau pembelian sejumlah besar sekuriti dalam satu transaksi. Pendekatan ini sering digunakan oleh pelabur institusi, seperti dana lindung nilai atau bank pelaburan, untuk membeli atau menjual sejumlah besar sekuriti dengan cepat dan cekap. Dalam konteks Pinjaman Bersandarkan Sekuriti, Sekat Transaksi boleh menjadi alat strategik untuk kedua-dua peminjam dan pemberi pinjaman.

Bagi peminjam, Sekat Transaksi menawarkan beberapa kelebihan. Pertama, dengan menggunakan Sekat Transaksi, peminjam boleh mengakses jumlah modal yang lebih besar daripada mereka melalui kaedah pinjaman tradisional. Ini amat bermanfaat untuk perniagaan atau individu yang mempunyai portfolio sekuriti yang besar yang memerlukan sejumlah besar pembiayaan. Selain itu, Sekat Transaksi boleh memberikan peminjam lebih fleksibiliti dari segi terma pinjaman dan kadar faedah. Sejak Sekat Transaksi melibatkan jumlah sekuriti yang besar, pemberi pinjaman mungkin lebih bersedia untuk merundingkan syarat yang menguntungkan untuk menjamin transaksi.

Sebaliknya, pemberi pinjaman juga mendapat manfaat daripada Sekat Transaksi in Pinjaman Bersandarkan Sekuriti. Dengan melibatkan diri dalam Sekat Transaksi, pemberi pinjaman boleh mempelbagaikan portfolio mereka dan mengurus risiko dengan lebih berkesan. Daripada bergantung pada peminjam tunggal, pemberi pinjaman boleh menyebarkan pendedahan mereka ke beberapa peminjam, mengurangkan risiko mungkir. Tambahan pula, Sekat Transaksi membenarkan pemberi pinjaman menjana pendapatan tambahan melalui yuran transaksi. Sejak Sekat Transaksi melibatkan sejumlah besar sekuriti, pemberi pinjaman boleh mengenakan bayaran yang lebih tinggi, meningkatkan keuntungan mereka.

Dalam United Kingdom, Sekat Transaksi telah menjadi sebahagian daripada Pinjaman Bersandarkan Sekuriti landskap. Institusi kewangan, seperti bank dan firma broker, telah membangunkan pasukan khusus untuk memudahkan Sekat Transaksi untuk pelanggan mereka. Pasukan ini bertanggungjawab untuk mengenal pasti peluang urus niaga blok yang berpotensi, merundingkan syarat dengan peminjam dan melaksanakan urus niaga. Selain itu, pasukan ini sering bekerjasama rapat dengan jabatan undang-undang dan pematuhan untuk memastikan semua keperluan kawal selia dipenuhi.

Walau bagaimanapun, adalah penting untuk ambil perhatian bahawa Sekat Transaksi in Pinjaman Bersandarkan Sekuriti juga datang dengan risiko tertentu. Kemeruapan pasaran sekuriti boleh memberi kesan kepada nilai cagaran, yang berpotensi membawa kepada panggilan margin. Jika nilai cagaran jatuh di bawah ambang tertentu, peminjam mungkin dikehendaki menyediakan sekuriti tambahan atau membayar balik sebahagian daripada pinjaman. Oleh itu, peminjam harus mempertimbangkan dengan teliti risiko yang berkaitan dengannya Sekat Transaksi dan memastikan mereka mempunyai pelan kontingensi yang disediakan.

Kesimpulannya, Sekat Transaksi memainkan peranan penting dalam Pinjaman Bersandarkan Sekuriti dalam United Kingdom. ini Pendekatan Strategik membolehkan peminjam mengakses jumlah modal yang lebih besar dan merundingkan syarat pinjaman yang menguntungkan, manakala pemberi pinjaman boleh mempelbagaikan portfolio mereka dan menjana pendapatan tambahan. Walau bagaimanapun, adalah penting bagi kedua-dua peminjam dan pemberi pinjaman untuk menilai dengan teliti risiko yang berkaitan dengannya Sekat Transaksi dan mempunyai rancangan yang komprehensif untuk mengurangkan sebarang potensi cabaran. Dengan perancangan dan pelaksanaan yang betul, Sekat Transaksi boleh menjadi alat yang berharga dalam Pinjaman Bersandarkan Sekuriti landskap di UK.

Melaksanakan Pendekatan Strategik untuk Menyekat Transaksi di United Kingdom

Melaksanakan a Pendekatan Strategik kepada Sekat Transaksi dalam United Kingdom

Pinjaman Bersandarkan Sekuriti telah menjadi pilihan pembiayaan yang semakin popular untuk individu dan perniagaan di United Kingdom. Pinjaman jenis ini membolehkan peminjam menggunakan sekuriti mereka sebagai cagaran untuk pinjaman, memberikan mereka akses kepada modal sambil mengekalkan pemilikan pelaburan mereka. satu Pendekatan Strategik kepada Pinjaman Bersandarkan Sekuriti adalah melalui Sekat Transaksi, yang melibatkan pemindahan sejumlah besar sekuriti dalam satu transaksi. Artikel ini akan meneroka faedah dan cabaran melaksanakan a Pendekatan Strategik kepada Sekat Transaksi dalam United Kingdom.

Salah satu faedah utama daripada Sekat Transaksi adalah keupayaan untuk mengakses sejumlah besar modal dengan cepat. Dengan memindahkan sejumlah besar sekuriti dalam satu transaksi, peminjam boleh mendapatkan pinjaman yang memenuhi keperluan pembiayaan mereka tanpa perlu melalui proses mencagarkan setiap sekuriti secara individu. Ini boleh menjimatkan masa dan kos pentadbiran, membuat Sekat Transaksi pilihan yang menarik untuk peminjam yang memerlukan akses segera kepada dana.

Satu lagi kelebihan Sekat Transaksi adalah potensi untuk terma pinjaman yang lebih menguntungkan. Pemberi pinjaman selalunya bersedia untuk menawarkan kadar faedah yang lebih kompetitif dan syarat pinjaman untuk Sekat Transaksi disebabkan oleh pengurangan risiko yang dikaitkan dengan portfolio sekuriti yang pelbagai. Ini boleh menyebabkan penjimatan kos yang ketara bagi peminjam sepanjang hayat pinjaman.

Walau bagaimanapun, melaksanakan a Pendekatan Strategik kepada Sekat Transaksi dalam United Kingdom bukan tanpa cabarannya. Salah satu cabaran utama ialah keperluan untuk perancangan dan penyelarasan yang teliti. Sekat Transaksi melibatkan pemindahan sejumlah besar sekuriti, yang memerlukan penyelarasan antara peminjam, pemberi pinjaman, dan mana-mana perantara yang terlibat dalam transaksi. Ini boleh menjadi proses yang kompleks yang memerlukan perhatian yang teliti terhadap perincian untuk memastikan transaksi yang lancar dan cekap.

Cabaran lain ialah potensi kesan ke atas portfolio pelaburan peminjam. Apabila sekuriti digunakan sebagai cagaran untuk pinjaman, sentiasa ada risiko bahawa nilai sekuriti mungkin menurun, yang berpotensi mengakibatkan panggilan margin atau keperluan untuk cagaran tambahan. Peminjam mesti mempertimbangkan dengan teliti potensi risiko dan ganjaran penggunaan Sekat Transaksi sebagai sebahagian daripada strategi pelaburan keseluruhan mereka.

Untuk melaksanakan a Pendekatan Strategik kepada Sekat Transaksi, peminjam harus mempertimbangkan untuk bekerja dengan profesional berpengalaman yang pakar dalam Pinjaman Bersandarkan Sekuriti. Profesional ini boleh memberikan bimbingan dan sokongan sepanjang proses transaksi, membantu peminjam menavigasi kerumitan dan mengurangkan potensi risiko.

Kesimpulannya, melaksanakan a Pendekatan Strategik kepada Sekat Transaksi dalam United Kingdom boleh memberi peminjam akses cepat kepada modal dan syarat pinjaman yang lebih menguntungkan. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk merancang dan menyelaraskan urus niaga ini dengan teliti untuk memastikan proses yang lancar dan cekap. Bekerjasama dengan profesional berpengalaman boleh membantu peminjam menavigasi kerumitan dan mengurangkan potensi risiko yang berkaitan Sekat Transaksi. Dengan mengambil a Pendekatan Strategik, peminjam boleh memanfaatkan sekuriti mereka untuk memenuhi keperluan pembiayaan mereka sambil masih mengekalkan pemilikan pelaburan mereka.

Meneroka Manfaat Pinjaman Bersandarkan Sekuriti melalui Transaksi Blok di UK

Pinjaman Bersandarkan Sekuriti, juga dikenali sebagai pinjaman bercagar, ialah strategi kewangan yang membolehkan individu atau perniagaan meminjam wang menggunakan sekuriti mereka sebagai cagaran. Pinjaman jenis ini telah mendapat populariti sejak beberapa tahun kebelakangan ini kerana fleksibiliti dan potensi untuk jumlah pinjaman yang lebih tinggi. Di dalam United Kingdom, satu Pendekatan Strategik kepada Pinjaman Bersandarkan Sekuriti adalah melalui Sekat Transaksi.

Sekat Transaksi melibatkan pemindahan sejumlah besar sekuriti daripada satu pihak kepada pihak lain. Ini boleh dilakukan melalui penempatan persendirian atau tawaran awam. Kelebihan utama daripada Sekat Transaksi ialah mereka membenarkan peminjam mengakses sejumlah besar modal dengan cepat. Dengan mencagarkan sejumlah besar sekuriti sebagai cagaran, peminjam boleh mendapatkan pinjaman yang lebih besar daripada yang mereka lakukan melalui kaedah pinjaman tradisional.

Salah satu faedah utama Sekat Transaksi in Pinjaman Bersandarkan Sekuriti ialah keupayaan untuk mengekalkan pemilikan dan kawalan ke atas sekuriti. Tidak seperti menjual sekuriti secara langsung, peminjam mengekalkan pemilikan sekuriti sambil menggunakannya sebagai cagaran. Ini bermakna peminjam boleh terus mendapat manfaat daripada sebarang potensi kenaikan nilai sekuriti. Selain itu, peminjam masih boleh menerima sebarang dividen atau pembayaran faedah yang berkaitan dengan sekuriti.

Satu lagi kelebihan Sekat Transaksi adalah potensi untuk kadar faedah yang lebih rendah. Pemberi pinjaman selalunya bersedia untuk menawarkan terma yang lebih baik apabila peminjam menyediakan sejumlah besar cagaran. Dengan mencagarkan sejumlah besar sekuriti, peminjam boleh merundingkan kadar faedah yang lebih rendah, mengurangkan kos keseluruhan peminjaman. Ini boleh memberi manfaat terutamanya untuk individu atau perniagaan yang ingin membiayai projek atau pelaburan besar.

Sekat Transaksi juga menawarkan fleksibiliti dari segi jenis sekuriti yang boleh digunakan sebagai cagaran. Walaupun saham dan bon biasanya digunakan, peminjam juga boleh mencagarkan jenis sekuriti lain, seperti dana bersama atau dana dagangan bursa. Ini membolehkan peminjam menyesuaikan cagaran mereka dengan keperluan khusus dan keutamaan pelaburan mereka.

Di samping faedah ini, Sekat Transaksi in Pinjaman Bersandarkan Sekuriti juga boleh memberikan kelebihan cukai. Di dalam United Kingdom, pembayaran faedah ke atas pinjaman yang dijamin oleh sekuriti selalunya boleh ditolak cukai. Ini boleh menghasilkan penjimatan yang ketara bagi peminjam, seterusnya mengurangkan kos peminjaman.

Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa Sekat Transaksi in Pinjaman Bersandarkan Sekuriti juga datang dengan risiko. Nilai sekuriti boleh berubah-ubah, dan jika nilai cagaran jatuh di bawah jumlah pinjaman, peminjam mungkin dikehendaki menyediakan cagaran tambahan atau membayar balik pinjaman sepenuhnya. Selain itu, peminjam mesti mempertimbangkan dengan teliti terma dan syarat pinjaman, termasuk sebarang kemungkinan penalti atau bayaran.

Kesimpulannya, Sekat Transaksi menawarkan a Pendekatan Strategik kepada Pinjaman Bersandarkan Sekuriti dalam United Kingdom. Dengan mencagarkan sejumlah besar sekuriti sebagai cagaran, peminjam boleh mengakses sejumlah besar modal dengan cepat dan merundingkan terma yang lebih menguntungkan. Pendekatan ini membolehkan peminjam mengekalkan pemilikan dan kawalan ke atas sekuriti mereka sambil mendapat manfaat daripada potensi peningkatan dan kelebihan cukai. Walau bagaimanapun, adalah penting bagi peminjam untuk mempertimbangkan dengan teliti risiko dan terma yang berkaitan dengannya Sekat Transaksi sebelum membuat perjanjian sedemikian.

Menganalisis Kesan Transaksi Blok di Bursa Saham London (LSE)

Sekat Transaksi: A Pendekatan Strategik kepada Pinjaman Bersandarkan Sekuriti di dalam United Kingdom

Pinjaman Bersandarkan Sekuriti telah menjadi pilihan pembiayaan yang semakin popular bagi pelabur dalam United Kingdom. Pemberian pinjaman jenis ini membolehkan pelabur meminjam daripada pegangan sekuriti mereka, memberikan mereka kecairan sementara masih mengekalkan pemilikan aset mereka. Satu strategi yang telah mendapat daya tarikan dalam UK pasaran adalah Sekat Transaksi, yang melibatkan penjualan blok besar sekuriti kepada pembeli tunggal. Dalam artikel ini, kami akan menganalisis kesan daripada Sekat Transaksi pada Bursa Saham London (LSE) dan teroka sebab pendekatan ini mendapat momentum.

Sekat Transaksi menawarkan beberapa kelebihan untuk kedua-dua peminjam dan pemberi pinjaman. Bagi peminjam, menjual blok sekuriti yang besar membolehkan mereka mengakses sejumlah besar modal dengan cepat. Ini amat berguna untuk pelabur yang memerlukan dana untuk tujuan tertentu, seperti membiayai pengembangan perniagaan atau membeli hartanah. Dengan menggunakan Sekat Transaksi, peminjam boleh mengelakkan proses yang panjang untuk menjual sekuriti individu di pasaran terbuka, yang boleh memakan masa dan boleh mengakibatkan harga yang lebih rendah.

Sebaliknya, pemberi pinjaman mendapat manfaat daripada Sekat Transaksi dengan mendapat pendedahan kepada portfolio terpelbagai sekuriti. Ini mengurangkan risiko mereka berbanding dengan memberi pinjaman terhadap sekuriti tunggal. Selain itu, pemberi pinjaman boleh merundingkan syarat yang menguntungkan dengan peminjam, seperti kadar faedah yang lebih rendah atau tempoh pembayaran balik yang lebih lama, disebabkan saiz transaksi. Ini menjadikan Sekat Transaksi pilihan yang menarik untuk pemberi pinjaman yang ingin menjana pulangan yang stabil sambil meminimumkan risiko.

Kesan Sekat Transaksi pada Bursa Saham London telah ketara. Pertama, urus niaga ini telah meningkatkan kecairan dalam pasaran. Dengan menyediakan akses kepada peminjam kepada modal, Sekat Transaksi membolehkan mereka melabur dalam peluang baharu atau memenuhi kewajipan kewangan mereka. Kecairan yang meningkat ini memberi manfaat kepada semua peserta pasaran, kerana ia meningkatkan kecekapan pasaran dan mengurangkan tebaran bida-tanya.

Tambahan pula, Sekat Transaksi juga telah menyumbang kepada kestabilan keseluruhan Bursa Saham London. Dengan membenarkan pelabur meminjam terhadap pegangan sekuriti mereka, Sekat Transaksi menyediakan jaring keselamatan semasa tempoh turun naik pasaran. Ini mengurangkan kemungkinan penjualan paksa, yang boleh memburukkan lagi kemerosotan pasaran. Akibatnya, Sekat Transaksi telah membantu mengekalkan keyakinan pelabur terhadap LSE dan telah menyumbang kepada reputasinya sebagai pasaran yang boleh dipercayai dan berdaya tahan.

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, populariti Sekat Transaksi telah berkembang dengan ketara dalam United Kingdom. Ini boleh dikaitkan dengan beberapa faktor. Pertama, persekitaran kawal selia dalam UK adalah menguntungkan kepada Pinjaman Bersandarkan Sekuriti, menyediakan rangka kerja yang jelas untuk urus niaga ini. Ini telah menarik pelabur domestik dan antarabangsa ke pasaran, meningkatkan lagi kecairan dan mendorong permintaan untuk Sekat Transaksi.

Selain itu, peningkatan platform fintech telah memudahkan pelabur mengakses Pinjaman Bersandarkan Sekuriti. Platform ini menyediakan proses yang diperkemas untuk peminjam untuk memohon pinjaman dan berhubung dengan pemberi pinjaman. Ini telah mendemokrasikan akses kepada modal, membolehkan lebih ramai pelabur mendapat manfaat daripadanya Sekat Transaksi.

Kesimpulannya, Sekat Transaksi telah muncul sebagai a Pendekatan Strategik kepada Pinjaman Bersandarkan Sekuriti dalam United Kingdom. Kesan urus niaga ini terhadap Bursa Saham London telah menjadi ketara, meningkatkan kecairan dan menyumbang kepada kestabilan pasaran. Dengan persekitaran kawal selia yang menggalakkan dan peningkatan platform fintech, Sekat Transaksi berkemungkinan akan terus mendapat momentum dalam UK pasaran. Apabila pelabur mencari pilihan pembiayaan yang inovatif, Sekat Transaksi menawarkan penyelesaian menarik yang menyediakan kecairan, kepelbagaian dan kestabilan.

Pertimbangan Kawal Selia untuk Transaksi Blok dalam Pinjaman Bersandarkan Sekuriti di United Kingdom

Pertimbangan Kawal Selia untuk Sekat Transaksi in Pinjaman Bersandarkan Sekuriti dalam United Kingdom

Apabila berlaku Pinjaman Bersandarkan Sekuriti, Sekat Transaksi telah muncul sebagai a Pendekatan Strategik dalam United Kingdom. Urus niaga ini melibatkan pemberian pinjaman dana terhadap portfolio sekuriti, memberikan peminjam akses kepada mudah tunai sambil mengekalkan pemilikan pelaburan mereka. Walau bagaimanapun, seperti mana-mana aktiviti kewangan, Sekat Transaksi in Pinjaman Bersandarkan Sekuriti tertakluk kepada pertimbangan kawal selia yang mesti dilayari dengan teliti.

Salah satu pertimbangan pengawalseliaan utama untuk Sekat Transaksi in Pinjaman Bersandarkan Sekuriti adalah keperluan untuk dokumentasi yang betul. Pemberi pinjaman mesti memastikan bahawa semua perjanjian undang-undang yang diperlukan telah disediakan, dengan jelas menggariskan terma dan syarat pinjaman. Ini termasuk memperincikan cagaran yang digunakan, kadar faedah, dan sebarang peruntukan lain yang berkaitan. Dengan mempunyai perjanjian yang komprehensif dan digubal dengan baik, kedua-dua pihak boleh mempunyai pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajipan mereka, mengurangkan risiko pertikaian.

Satu lagi pertimbangan kawal selia yang penting ialah keperluan untuk ketelusan. Pemberi pinjaman mesti memberikan peminjam semua maklumat yang diperlukan mengenai pinjaman, termasuk sebarang yuran atau caj yang berkaitan. Ini memastikan bahawa peminjam mengetahui sepenuhnya kos yang terlibat dan boleh membuat keputusan termaklum. Selain itu, pemberi pinjaman juga mesti mendedahkan sebarang potensi risiko yang berkaitan dengan urus niaga, membolehkan peminjam menilai potensi kesan ke atas pelaburan mereka.

Dalam United Kingdom, Sekat Transaksi in Pinjaman Bersandarkan Sekuriti juga tertakluk kepada pengawasan kawal selia oleh Financial Conduct Authority (FCA). FCA memainkan peranan penting dalam memastikan pemberi pinjaman mematuhi peraturan yang diperlukan dan peminjam dilindungi. Pemberi pinjaman mesti mematuhi peraturan dan garis panduan FCA, yang termasuk menjalankan usaha wajar yang sewajarnya ke atas peminjam dan memastikan langkah pengurusan risiko yang sesuai telah disediakan.

Tambahan pula, pemberi pinjaman juga mesti mempertimbangkan keperluan pengawalseliaan sekitar penilaian cagaran. Nilai sekuriti yang digunakan sebagai cagaran boleh berubah-ubah dari semasa ke semasa, dan pemberi pinjaman mesti sentiasa menilai nilai mereka untuk memastikan ia menampung jumlah pinjaman yang secukupnya. Ini memerlukan penggunaan kaedah penilaian yang boleh dipercayai dan bebas, serta pemantauan tetap terhadap nilai cagaran.

Selain itu, pemberi pinjaman juga mesti mempertimbangkan implikasi kawal selia kemungkiran. Sekiranya peminjam gagal membayar balik pinjaman, pemberi pinjaman mesti mengikut prosedur undang-undang yang diperlukan untuk mendapatkan semula dana mereka. Ini mungkin melibatkan penjualan cagaran atau mengambil tindakan undang-undang terhadap peminjam. Adalah penting bagi pemberi pinjaman untuk mengetahui keperluan kawal selia yang mengelilingi keingkaran dan mempunyai rancangan yang jelas untuk mengurangkan sebarang potensi kerugian.

Kesimpulannya, Sekat Transaksi in Pinjaman Bersandarkan Sekuriti menawarkan a Pendekatan Strategik untuk mengakses kecairan sambil mengekalkan pemilikan pelaburan dalam United Kingdom. Walau bagaimanapun, adalah penting bagi pemberi pinjaman untuk mengemudi dengan teliti pertimbangan kawal selia yang berkaitan dengan urus niaga ini. Dokumentasi yang betul, ketelusan, pematuhan terhadap pengawasan kawal selia, penilaian cagaran, dan perancangan untuk lalai adalah semua aspek penting yang mesti diambil kira. Dengan mematuhi pertimbangan peraturan ini, pemberi pinjaman boleh memastikannya Sekat Transaksi in Pinjaman Bersandarkan Sekuriti dijalankan dengan cara yang bertanggungjawab dan patuh, memberi manfaat kepada kedua-dua peminjam dan pemberi pinjaman.

Petikan Segera

Masukkan Simbol Saham.

Pilih Exchange.

Pilih Jenis Keselamatan.

Sila masukkan Nama Pertama anda.

Sila masukkan Nama Keluarga anda.

Sila masukkan nombor telefon anda.

Sila masukkan Alamat E-mel anda.

Sila masukkan atau pilih Jumlah Bilangan Saham yang anda miliki.

Sila masukkan atau pilih Jumlah Pinjaman yang Diingini yang anda cari.

Sila pilih Tujuan Pinjaman.

Sila pilih jika anda seorang Pegawai/Pengarah.

High West Capital Partners, LLC hanya boleh menawarkan maklumat tertentu kepada orang yang merupakan "Pelabur Bertauliah" dan/atau "Pelanggan Layak" kerana syarat tersebut ditakrifkan di bawah Undang-undang Sekuriti Persekutuan yang berkenaan. Untuk menjadi "Pelabur Bertauliah" dan/atau "Pelanggan Layak", anda mesti memenuhi kriteria yang dikenal pasti dalam SATU ATAU LEBIH daripada kategori/perenggan berikut bernombor 1-20 di bawah.

High West Capital Partners, LLC tidak boleh memberi anda sebarang maklumat mengenai Program Pinjaman atau Produk Pelaburannya melainkan anda memenuhi satu atau lebih kriteria berikut. Tambahan pula, warga asing yang mungkin dikecualikan daripada layak sebagai Pelabur Bertauliah AS masih perlu memenuhi kriteria yang ditetapkan, menurut dasar pinjaman dalaman High West Capital Partners, LLC. High West Capital Partners, LLC tidak akan memberikan maklumat atau memberi pinjaman kepada mana-mana individu dan/atau entiti yang tidak memenuhi satu atau lebih kriteria berikut:

1) Individu dengan Nilai Bersih melebihi $1.0 juta. Orang asli (bukan entiti) yang nilai bersihnya, atau nilai bersih bersama dengan pasangannya, pada masa pembelian melebihi $1,000,000 USD. (Dalam mengira nilai bersih, anda boleh memasukkan ekuiti anda dalam harta peribadi dan hartanah, termasuk kediaman utama anda, tunai, pelaburan jangka pendek, saham dan sekuriti. Kemasukan ekuiti anda dalam harta peribadi dan hartanah hendaklah berdasarkan pameran nilai pasaran harta tersebut ditolak hutang yang dijamin oleh harta tersebut.)

2) Individu dengan $200,000 Pendapatan Tahunan individu. Orang asli (bukan entiti) yang mempunyai pendapatan individu lebih daripada $200,000 dalam setiap dua tahun kalendar sebelumnya, dan mempunyai jangkaan yang munasabah untuk mencapai tahap pendapatan yang sama pada tahun semasa.

3) Individu dengan $300,000 Pendapatan Tahunan Bersama. Orang asli (bukan entiti) yang mempunyai pendapatan bersama dengan pasangannya melebihi $300,000 dalam setiap dua tahun kalendar sebelumnya, dan mempunyai jangkaan yang munasabah untuk mencapai tahap pendapatan yang sama pada tahun semasa.

4) Syarikat atau Perkongsian. Perbadanan, perkongsian atau entiti serupa yang mempunyai aset melebihi $5 juta dan tidak ditubuhkan untuk tujuan khusus untuk memperoleh kepentingan dalam Perbadanan atau Perkongsian.

5) Amanah Boleh Batal. Amanah yang boleh dibatalkan oleh pemberinya dan setiap pemberinya ialah Pelabur Bertauliah seperti yang ditakrifkan dalam satu atau lebih kategori/perenggan lain yang bernombor di sini.

6) Amanah Tidak Boleh ditarik balik. Amanah (selain pelan ERISA) yang (a) tidak boleh dibatalkan oleh pemberinya, (b) mempunyai aset melebihi $5 juta, (c) tidak dibentuk untuk tujuan khusus memperoleh kepentingan, dan (d ) diarahkan oleh seseorang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam hal kewangan dan perniagaan sehingga orang tersebut mampu menilai merit dan risiko pelaburan dalam Amanah.

7) IRA atau Pelan Manfaat Serupa. Pelan manfaat IRA, Keogh atau serupa yang melindungi hanya seorang individu yang merupakan Pelabur Bertauliah, seperti yang ditakrifkan dalam satu atau lebih kategori/perenggan lain yang bernombor di sini.

8) Akaun Pelan Manfaat Pekerja Arahan Peserta. Pelan manfaat pekerja terarah peserta yang melabur mengikut arahan, dan untuk akaun, peserta yang merupakan Pelabur Bertauliah, kerana istilah tersebut ditakrifkan dalam satu atau lebih kategori/perenggan lain yang bernombor di sini.

9) Pelan ERISA Lain. Pelan manfaat pekerja dalam pengertian Tajuk I Akta ERISA selain daripada pelan yang diarahkan peserta dengan jumlah aset melebihi $5 juta atau yang mana keputusan pelaburan (termasuk keputusan untuk membeli faedah) dibuat oleh bank, berdaftar penasihat pelaburan, persatuan simpanan dan pinjaman, atau syarikat insurans.

10) Rancangan Faedah Kerajaan. Pelan yang ditubuhkan dan diselenggara oleh negeri, majlis perbandaran, atau mana-mana agensi negeri atau majlis perbandaran, untuk faedah pekerjanya, dengan jumlah aset melebihi $5 juta.

11) Entiti Bukan Untung. Organisasi yang diterangkan dalam Seksyen 501(c)(3) Kod Hasil Dalam Negeri, seperti yang dipinda, dengan jumlah aset melebihi $5 juta (termasuk dana endowmen, anuiti dan pendapatan hayat), seperti yang ditunjukkan oleh penyata kewangan teraudit organisasi yang terbaharu. .

12) Bank, seperti yang ditakrifkan dalam Seksyen 3(a)(2) Akta Sekuriti (sama ada bertindak untuk akaunnya sendiri atau dalam kapasiti fidusiari).

13) Persatuan simpanan dan pinjaman atau institusi serupa, seperti yang ditakrifkan dalam Seksyen 3(a)(5)(A) Akta Sekuriti (sama ada bertindak untuk akaunnya sendiri atau dalam kapasiti fidusiari).

14) Seorang peniaga broker yang berdaftar di bawah Akta Pertukaran.

15) Sebuah syarikat insurans, seperti yang ditakrifkan dalam Seksyen 2(13) Akta Sekuriti.

16) “Syarikat pembangunan perniagaan,” seperti yang ditakrifkan dalam Seksyen 2(a)(48) Akta Syarikat Pelaburan.

17) Sebuah syarikat pelaburan perniagaan kecil yang dilesenkan di bawah Seksyen 301 (c) atau (d) Akta Pelaburan Perniagaan Kecil 1958.

18) “Syarikat pembangunan perniagaan persendirian” seperti yang ditakrifkan dalam Seksyen 202(a)(22) Akta Penasihat.

19) Pegawai Eksekutif atau Pengarah. Orang sebenar yang merupakan pegawai eksekutif, pengarah atau rakan kongsi am Perkongsian atau Rakan Kongsi Am, dan merupakan Pelabur Bertauliah kerana istilah itu ditakrifkan dalam satu atau lebih kategori/perenggan yang bernombor di sini.

20) Entiti Dimiliki Sepenuhnya Oleh Pelabur Bertauliah. Perbadanan, perkongsian, syarikat pelaburan swasta atau entiti serupa yang setiap pemilik ekuitinya ialah orang sebenar yang merupakan Pelabur Bertauliah, kerana istilah itu ditakrifkan dalam satu atau lebih kategori/perenggan yang bernombor di sini.

Sila baca notis di atas dan tandakan kotak di bawah untuk meneruskan.

Singapura

+ 65 3105 1295

Taiwan

Akan Datang!

Hong Kong

R91, Tingkat 3,
Menara Eton, 8 Hysan Ave.
Causeway Bay, Hong Kong
+ 852 3002 4462

Liputan Pasaran