Strategi Kami

PINJAMAN TERUS | PELABURAN EKUITI | EKUITI PERSENDIRIAN | BLOCKCHAIN ​​& CRYPTOCURRENCY

Pinjaman Langsung

Pinjaman Langsung menyediakan penyelesaian pembiayaan yang dipesan lebih dahulu kepada syarikat awam dan individu di seluruh dunia.

> Cagaran Bersandarkan Aset
> Kemudahan Kewangan Berstruktur
> Kajian kes
> Maklumat Lanjut

Pelaburan Ekuiti

Penekanan kami adalah untuk mencari syarikat yang terlepas pandang yang boleh menjana pulangan yang konsisten dalam mana-mana persekitaran sebelum nilai mereka diiktiraf oleh institusi.

> Penyelesaian Khas
> Maklumat Lanjut

Ekuiti Persendirian

Perniagaan Ekuiti Persendirian menumpukan pada pelaburan dalam pelaburan alternatif melalui rakan kongsi Pejabat Keluarga kami.

> Maklumat Lanjut

Blockchain dan Cryptocurrency

Kami memanfaatkan peluang teknologi terkemuka di mana kami percaya terdapat pertumbuhan yang belum dipetakan.

> Maklumat Lanjut