Cara Mendapatkan Pinjaman Dengan Meminjam Terhadap Aset Kripto Anda sebagai Cagaran

Oleh High West Capital Partners
Pada bulan Februari 16, 2023

“Lindungi Aset Kripto Anda dan Dapatkan Pinjaman yang Anda Perlukan – Pinjam Terhadap Cagaran Kripto Anda!”

Pengenalan

Adakah anda sedang mencari pinjaman tetapi tidak mempunyai aset tradisional untuk digunakan sebagai cagaran? Jika ya, anda mungkin boleh menggunakan aset crypto anda sebagai cagaran untuk mendapatkan pinjaman. Artikel ini akan menerangkan cara mendapatkan pinjaman dengan meminjam terhadap aset crypto anda sebagai cagaran. Kami akan membincangkan pelbagai jenis pinjaman yang tersedia, kelebihan dan kekurangan menggunakan aset crypto sebagai cagaran, dan langkah yang perlu anda ambil untuk mendapatkan pinjaman. Kami juga akan memberikan beberapa petua untuk membantu anda memanfaatkan sepenuhnya pinjaman anda. Menjelang akhir artikel ini, anda sepatutnya mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang cara mendapatkan pinjaman dengan meminjam terhadap aset crypto anda sebagai cagaran.

Memahami Risiko dan Faedah Meminjam Terhadap Aset Kripto Anda

Cryptocurrency telah menjadi kelas aset yang semakin popular, dan ramai pelabur kini mencari cara untuk memanfaatkan pegangan crypto mereka untuk menjana pulangan tambahan. Salah satu kaedah yang paling popular untuk melakukan ini adalah dengan meminjam terhadap aset crypto anda. Jenis pinjaman ini boleh menjadi cara terbaik untuk mengakses modal tambahan, tetapi ia juga membawa risiko tertentu yang mesti difahami sebelum mengambil risiko.

Manfaat utama meminjam terhadap aset kripto anda ialah ia membolehkan anda mengakses modal tambahan tanpa perlu mencairkan pegangan anda. Ini amat berguna jika anda ingin membuat pembelian besar atau melabur dalam usaha baharu, tetapi tidak mahu menjual pegangan kripto anda. Meminjam terhadap aset kripto anda juga membolehkan anda memanfaatkan potensi kenaikan harga tanpa perlu menunggu pasaran bergerak memihak kepada anda.

Walau bagaimanapun, terdapat juga risiko tertentu yang berkaitan dengan peminjaman terhadap aset crypto anda. Risiko yang paling ketara ialah anda mungkin tidak dapat membayar balik pinjaman jika nilai aset crypto anda berkurangan. Ini boleh mengakibatkan pemberi pinjaman merampas aset anda, yang boleh menyebabkan anda berada dalam situasi kewangan yang sukar. Selain itu, syarat pinjaman mungkin termasuk kadar faedah yang tinggi dan yuran lain, yang boleh mengurangkan lagi pulangan anda.

Adalah penting untuk memahami risiko dan faedah meminjam terhadap aset crypto anda sebelum membuat keputusan. Pastikan anda menyelidik pemberi pinjaman dengan teliti dan membaca semua terma dan syarat pinjaman dengan teliti. Selain itu, adalah penting untuk mempertimbangkan potensi risiko dan ganjaran pelaburan yang anda rancang untuk membuat dengan dana yang dipinjam. Dengan memahami risiko dan faedah meminjam terhadap aset crypto anda, anda boleh membuat keputusan termaklum yang terbaik untuk keadaan kewangan anda.

Perkara yang Perlu Dipertimbangkan Sebelum Meminjam Terhadap Aset Kripto Anda

Sebelum membuat keputusan untuk meminjam terhadap aset kripto anda, adalah penting untuk mempertimbangkan beberapa faktor utama.

Pertama, adalah penting untuk memahami risiko yang berkaitan dengan peminjaman terhadap aset crypto anda. Meminjam terhadap aset crypto anda boleh menjadi usaha yang berisiko, kerana nilai aset crypto anda boleh berubah-ubah dengan ketara. Jika nilai aset crypto anda berkurangan, anda mungkin perlu membayar balik lebih daripada yang anda pinjam. Selain itu, jika anda tidak dapat membayar balik pinjaman, anda mungkin dikenakan penalti atau tindakan undang-undang lain.

Kedua, adalah penting untuk memahami syarat-syarat pinjaman. Pastikan anda memahami kadar faedah, jadual pembayaran balik dan sebarang yuran lain yang berkaitan dengan pinjaman. Selain itu, pastikan anda memahami keperluan cagaran dan sebarang syarat lain yang mungkin dilampirkan pada pinjaman.

Ketiga, adalah penting untuk mempertimbangkan potensi implikasi cukai peminjaman terhadap aset crypto anda. Bergantung pada bidang kuasa, anda mungkin tertakluk kepada cukai keuntungan modal atau cukai lain ke atas hasil pinjaman. Pastikan anda memahami implikasi cukai sebelum membuat pinjaman.

Akhir sekali, adalah penting untuk mempertimbangkan potensi kesan peminjaman terhadap aset kripto anda pada keseluruhan keadaan kewangan anda. Pastikan anda memahami potensi kesan pinjaman pada skor kredit anda, nisbah hutang kepada pendapatan dan metrik kewangan yang lain. Selain itu, pastikan anda memahami potensi kesan pinjaman terhadap keupayaan anda untuk mengakses bentuk kredit lain pada masa hadapan.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, anda boleh membuat keputusan termaklum tentang sama ada untuk meminjam terhadap aset crypto anda atau tidak.

Cara Menggunakan Aset Kripto Anda sebagai Cagaran untuk Menjaga Pinjaman

Menggunakan aset crypto sebagai cagaran untuk mendapatkan pinjaman menjadi semakin popular apabila pasaran mata wang kripto terus berkembang. Pinjaman jenis ini boleh memberi manfaat kepada mereka yang memerlukan akses kepada dana dengan cepat dan tidak mahu mencairkan pegangan crypto mereka. Berikut ialah cara menggunakan aset crypto anda sebagai cagaran untuk mendapatkan pinjaman.

Langkah 1: Pilih Pemberi Pinjaman

Langkah pertama ialah memilih pemberi pinjaman yang menawarkan pinjaman yang disokong kripto. Terdapat beberapa pemberi pinjaman yang menawarkan pinjaman jenis ini, jadi penting untuk melakukan penyelidikan anda dan membandingkan terma dan syarat setiap pemberi pinjaman. Pastikan anda membaca cetakan halus dan memahami syarat pinjaman sebelum menandatangani sebarang perjanjian.

Langkah 2: Sediakan Cagaran

Sebaik sahaja anda telah memilih pemberi pinjaman, anda perlu menyediakan cagaran dalam bentuk aset kripto anda. Pemberi pinjaman biasanya memerlukan anda mendepositkan sejumlah mata wang kripto tertentu ke dalam dompet yang selamat. Ini akan menjadi cagaran untuk pinjaman dan akan digunakan untuk menjamin pinjaman jika anda tidak dapat membayarnya.

Langkah 3: Terima Dana

Apabila cagaran telah diterima, pemberi pinjaman akan melepaskan dana kepada anda. Bergantung pada pemberi pinjaman, anda mungkin menerima dana dalam bentuk tunai, pindahan bank atau pindahan mata wang kripto.

Langkah 4: Bayar Balik Pinjaman

Sebaik sahaja anda menerima dana, anda perlu membayar balik pinjaman mengikut syarat perjanjian. Pastikan anda membuat pembayaran tepat pada masanya dan sepenuhnya untuk mengelakkan sebarang penalti atau bayaran.

Menggunakan aset crypto sebagai cagaran untuk mendapatkan pinjaman boleh menjadi cara terbaik untuk mengakses dana dengan cepat tanpa perlu mencairkan pegangan crypto anda. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk memahami syarat pinjaman dan pastikan anda boleh membayar balik tepat pada masanya. Dengan mengikuti langkah ini, anda boleh menggunakan aset crypto anda sebagai cagaran untuk mendapatkan pinjaman.

Kesimpulan

Kesimpulannya, meminjam terhadap aset crypto anda sebagai cagaran adalah cara terbaik untuk mendapatkan pinjaman. Ia adalah cara yang selamat dan mudah untuk mengakses dana tanpa perlu mencairkan aset crypto anda. Ia juga membolehkan anda menyimpan aset kripto anda dan mendapat manfaat daripada sebarang potensi penghargaan dalam nilainya. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk memahami risiko yang berkaitan dengan pinjaman jenis ini dan memastikan anda selesa dengan terma dan syarat pinjaman sebelum anda membuat komitmen untuk melakukannya.

Petikan Segera

Masukkan Simbol Saham.

Pilih Exchange.

Pilih Jenis Keselamatan.

Sila masukkan Nama Pertama anda.

Sila masukkan Nama Keluarga anda.

Sila masukkan nombor telefon anda.

Sila masukkan Alamat E-mel anda.

Sila masukkan atau pilih Jumlah Bilangan Saham yang anda miliki.

Sila masukkan atau pilih Jumlah Pinjaman yang Diingini yang anda cari.

Sila pilih Tujuan Pinjaman.

Sila pilih jika anda seorang Pegawai/Pengarah.

High West Capital Partners, LLC hanya boleh menawarkan maklumat tertentu kepada orang yang merupakan "Pelabur Bertauliah" dan/atau "Pelanggan Layak" kerana syarat tersebut ditakrifkan di bawah Undang-undang Sekuriti Persekutuan yang berkenaan. Untuk menjadi "Pelabur Bertauliah" dan/atau "Pelanggan Layak", anda mesti memenuhi kriteria yang dikenal pasti dalam SATU ATAU LEBIH daripada kategori/perenggan berikut bernombor 1-20 di bawah.

High West Capital Partners, LLC tidak boleh memberi anda sebarang maklumat mengenai Program Pinjaman atau Produk Pelaburannya melainkan anda memenuhi satu atau lebih kriteria berikut. Tambahan pula, warga asing yang mungkin dikecualikan daripada layak sebagai Pelabur Bertauliah AS masih perlu memenuhi kriteria yang ditetapkan, menurut dasar pinjaman dalaman High West Capital Partners, LLC. High West Capital Partners, LLC tidak akan memberikan maklumat atau memberi pinjaman kepada mana-mana individu dan/atau entiti yang tidak memenuhi satu atau lebih kriteria berikut:

1) Individu dengan Nilai Bersih melebihi $1.0 juta. Orang asli (bukan entiti) yang nilai bersihnya, atau nilai bersih bersama dengan pasangannya, pada masa pembelian melebihi $1,000,000 USD. (Dalam mengira nilai bersih, anda boleh memasukkan ekuiti anda dalam harta peribadi dan hartanah, termasuk kediaman utama anda, tunai, pelaburan jangka pendek, saham dan sekuriti. Kemasukan ekuiti anda dalam harta peribadi dan hartanah hendaklah berdasarkan pameran nilai pasaran harta tersebut ditolak hutang yang dijamin oleh harta tersebut.)

2) Individu dengan $200,000 Pendapatan Tahunan individu. Orang asli (bukan entiti) yang mempunyai pendapatan individu lebih daripada $200,000 dalam setiap dua tahun kalendar sebelumnya, dan mempunyai jangkaan yang munasabah untuk mencapai tahap pendapatan yang sama pada tahun semasa.

3) Individu dengan $300,000 Pendapatan Tahunan Bersama. Orang asli (bukan entiti) yang mempunyai pendapatan bersama dengan pasangannya melebihi $300,000 dalam setiap dua tahun kalendar sebelumnya, dan mempunyai jangkaan yang munasabah untuk mencapai tahap pendapatan yang sama pada tahun semasa.

4) Syarikat atau Perkongsian. Perbadanan, perkongsian atau entiti serupa yang mempunyai aset melebihi $5 juta dan tidak ditubuhkan untuk tujuan khusus untuk memperoleh kepentingan dalam Perbadanan atau Perkongsian.

5) Amanah Boleh Batal. Amanah yang boleh dibatalkan oleh pemberinya dan setiap pemberinya ialah Pelabur Bertauliah seperti yang ditakrifkan dalam satu atau lebih kategori/perenggan lain yang bernombor di sini.

6) Amanah Tidak Boleh ditarik balik. Amanah (selain pelan ERISA) yang (a) tidak boleh dibatalkan oleh pemberinya, (b) mempunyai aset melebihi $5 juta, (c) tidak dibentuk untuk tujuan khusus memperoleh kepentingan, dan (d ) diarahkan oleh seseorang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam hal kewangan dan perniagaan sehingga orang tersebut mampu menilai merit dan risiko pelaburan dalam Amanah.

7) IRA atau Pelan Manfaat Serupa. Pelan manfaat IRA, Keogh atau serupa yang melindungi hanya seorang individu yang merupakan Pelabur Bertauliah, seperti yang ditakrifkan dalam satu atau lebih kategori/perenggan lain yang bernombor di sini.

8) Akaun Pelan Manfaat Pekerja Arahan Peserta. Pelan manfaat pekerja terarah peserta yang melabur mengikut arahan, dan untuk akaun, peserta yang merupakan Pelabur Bertauliah, kerana istilah tersebut ditakrifkan dalam satu atau lebih kategori/perenggan lain yang bernombor di sini.

9) Pelan ERISA Lain. Pelan manfaat pekerja dalam pengertian Tajuk I Akta ERISA selain daripada pelan yang diarahkan peserta dengan jumlah aset melebihi $5 juta atau yang mana keputusan pelaburan (termasuk keputusan untuk membeli faedah) dibuat oleh bank, berdaftar penasihat pelaburan, persatuan simpanan dan pinjaman, atau syarikat insurans.

10) Rancangan Faedah Kerajaan. Pelan yang ditubuhkan dan diselenggara oleh negeri, majlis perbandaran, atau mana-mana agensi negeri atau majlis perbandaran, untuk faedah pekerjanya, dengan jumlah aset melebihi $5 juta.

11) Entiti Bukan Untung. Organisasi yang diterangkan dalam Seksyen 501(c)(3) Kod Hasil Dalam Negeri, seperti yang dipinda, dengan jumlah aset melebihi $5 juta (termasuk dana endowmen, anuiti dan pendapatan hayat), seperti yang ditunjukkan oleh penyata kewangan teraudit organisasi yang terbaharu. .

12) Bank, seperti yang ditakrifkan dalam Seksyen 3(a)(2) Akta Sekuriti (sama ada bertindak untuk akaunnya sendiri atau dalam kapasiti fidusiari).

13) Persatuan simpanan dan pinjaman atau institusi serupa, seperti yang ditakrifkan dalam Seksyen 3(a)(5)(A) Akta Sekuriti (sama ada bertindak untuk akaunnya sendiri atau dalam kapasiti fidusiari).

14) Seorang peniaga broker yang berdaftar di bawah Akta Pertukaran.

15) Sebuah syarikat insurans, seperti yang ditakrifkan dalam Seksyen 2(13) Akta Sekuriti.

16) “Syarikat pembangunan perniagaan,” seperti yang ditakrifkan dalam Seksyen 2(a)(48) Akta Syarikat Pelaburan.

17) Sebuah syarikat pelaburan perniagaan kecil yang dilesenkan di bawah Seksyen 301 (c) atau (d) Akta Pelaburan Perniagaan Kecil 1958.

18) “Syarikat pembangunan perniagaan persendirian” seperti yang ditakrifkan dalam Seksyen 202(a)(22) Akta Penasihat.

19) Pegawai Eksekutif atau Pengarah. Orang sebenar yang merupakan pegawai eksekutif, pengarah atau rakan kongsi am Perkongsian atau Rakan Kongsi Am, dan merupakan Pelabur Bertauliah kerana istilah itu ditakrifkan dalam satu atau lebih kategori/perenggan yang bernombor di sini.

20) Entiti Dimiliki Sepenuhnya Oleh Pelabur Bertauliah. Perbadanan, perkongsian, syarikat pelaburan swasta atau entiti serupa yang setiap pemilik ekuitinya ialah orang sebenar yang merupakan Pelabur Bertauliah, kerana istilah itu ditakrifkan dalam satu atau lebih kategori/perenggan yang bernombor di sini.

Sila baca notis di atas dan tandakan kotak di bawah untuk meneruskan.

Singapura

+ 65 3105 1295

Taiwan

Akan Datang!

Hong Kong

R91, Tingkat 3,
Menara Eton, 8 Hysan Ave.
Causeway Bay, Hong Kong
+ 852 3002 4462

Liputan Pasaran