Memaksimumkan Kekayaan Pemegang Saham: Pinjaman Langsung dan Kecekapan Cukai di Bursa Saham Colombia

Oleh High West Capital Partners
Pada 10 Oktober 2023

Ketahui lebih lanjut mengenai Pinjaman Langsung untuk Pemegang Saham: Strategi untuk Mengoptimumkan Kecekapan Cukai di Columbia dengan melawati https://highwestcapitalpartners.com/strategies/direct-lending/. Ambil tindakan sekarang untuk mengoptimumkan kecekapan cukai anda.

Memahami Pinjaman Langsung untuk Pemegang Saham di Columbia

Pinjaman Langsung Untuk Pemegang saham: Strategi untuk Mengoptimumkan Kecekapan Cukai in Columbia

persefahaman Pinjaman Langsung Untuk Pemegang saham in Columbia

Pinjaman Langsung Untuk Pemegang saham adalah strategi kewangan yang membolehkan Pemegang saham untuk meminjam wang terus daripada syarikat mereka sendiri. Strategi ini telah mendapat populariti sejak beberapa tahun kebelakangan ini kerana potensi kelebihan dan fleksibiliti cukainya. Dalam Columbia, terdapat strategi khusus yang Pemegang saham boleh menggunakan untuk mengoptimumkan Kecekapan Cukai apabila menggunakan Pinjaman Langsung.

Salah satu faedah utama daripada Pinjaman Langsung Untuk Pemegang saham in Columbia adalah keupayaan untuk meminimumkan liabiliti cukai. Dengan meminjam wang daripada syarikat mereka sendiri, Pemegang saham boleh menukar dengan berkesan apa yang sepatutnya menjadi dividen boleh cukai kepada perbelanjaan faedah boleh ditolak cukai. Ini boleh menghasilkan penjimatan cukai yang ketara, terutamanya untuk Pemegang saham dalam kurungan cukai yang lebih tinggi.

Untuk mengoptimumkan Kecekapan Cukai, Pemegang saham harus berhati-hati menyusun mereka Pinjaman Langsung susunan. Adalah penting untuk mewujudkan perjanjian pinjaman rasmi yang menggariskan terma dan syarat pinjaman, termasuk kadar faedah, jadual pembayaran balik, dan sebarang keperluan cagaran. Dengan menganggap pinjaman sebagai transaksi perniagaan yang sah, Pemegang saham boleh memastikan bahawa perbelanjaan faedah boleh ditolak sepenuhnya untuk tujuan cukai.

Satu lagi strategi untuk mengoptimumkan Kecekapan Cukai in Pinjaman Langsung Untuk Pemegang saham adalah untuk menetapkan kadar faedah yang sesuai. Kadar faedah hendaklah munasabah dan setanding dengan apa yang akan dikenakan oleh pemberi pinjaman pihak ketiga untuk pinjaman yang serupa. Menetapkan kadar faedah yang terlalu rendah mungkin menimbulkan tanda merah pada pihak berkuasa cukai, yang berpotensi mengklasifikasikan semula pinjaman sebagai dividen terselindung, mengakibatkan akibat cukai yang buruk.

Tambahan pula, Pemegang saham harus mempertimbangkan masa mereka Pinjaman Langsung urus niaga. Dengan menetapkan masa yang strategik untuk peminjaman dan pembayaran balik pinjaman, Pemegang saham boleh memaksimumkan faedah cukai mereka. Contohnya, meminjam dana pada akhir tahun fiskal dan membayar balik pinjaman pada awal tahun berikutnya boleh membantu menangguhkan pendapatan bercukai dan mengurangkan liabiliti cukai keseluruhan.

Ia juga penting untuk Pemegang saham untuk mengekalkan dokumentasi dan penyimpanan rekod yang betul untuk mereka Pinjaman Langsung urus niaga. Ini termasuk menjejaki pembayaran balik pinjaman, pembayaran faedah, dan sebarang perubahan pada syarat pinjaman. Dengan mengekalkan rekod yang tepat, Pemegang saham boleh mengesahkan potongan cukai mereka dengan mudah dan mempertahankan sebarang potensi cabaran daripada pihak berkuasa cukai.

Di samping Kecekapan Cukai, Pinjaman Langsung Untuk Pemegang saham in Columbia menawarkan kelebihan lain. Ia menyediakan Pemegang saham dengan akses kepada modal tanpa memerlukan pembiayaan bank tradisional, yang boleh memberi manfaat terutamanya untuk perniagaan kecil dan sederhana. Ia juga membenarkan Pemegang saham untuk mengekalkan kawalan ke atas sumber kewangan syarikat mereka dan membuat keputusan pelaburan strategik.

Walau bagaimanapun, ia adalah penting untuk Pemegang saham untuk menyedari potensi risiko dan cabaran yang berkaitan dengannya Pinjaman Langsung. Pemegang saham hendaklah menilai dengan teliti kesihatan kewangan syarikat mereka dan keupayaan untuk menyediakan pinjaman sebelum membuat pinjaman Pinjaman Langsung susunan. Mereka juga harus mempertimbangkan kesan pinjaman terhadap aliran tunai syarikat mereka dan kestabilan kewangan keseluruhan.

Kesimpulannya, Pinjaman Langsung Untuk Pemegang saham in Columbia boleh menjadi strategi kewangan yang berharga untuk mengoptimumkan Kecekapan Cukai. Dengan menstrukturkan pinjaman dengan betul, menetapkan kadar faedah yang sesuai, dan masa transaksi secara strategik, Pemegang saham boleh meminimumkan liabiliti cukai dan memaksimumkan penjimatan cukai mereka. Walau bagaimanapun, ia adalah penting untuk Pemegang saham untuk mempertimbangkan dengan teliti potensi risiko dan cabaran yang berkaitan dengannya Pinjaman Langsung dan dapatkan nasihat profesional apabila perlu.

Strategi untuk Mengoptimumkan Kecekapan Cukai dalam Pemberian Pinjaman Langsung untuk Pemegang Saham

Pinjaman Langsung Untuk Pemegang saham: Strategi untuk Mengoptimumkan Kecekapan Cukai in Columbia

Pinjaman Langsung Untuk Pemegang saham boleh menjadi strategi yang sangat berkesan untuk mengoptimumkan Kecekapan Cukai in Columbia. Dengan memberikan pinjaman terus kepada Pemegang saham, syarikat boleh meminimumkan liabiliti cukai dan memaksimumkan pulangan. Dalam artikel ini, kami akan meneroka beberapa strategi yang boleh membantu perniagaan mencapai kejayaan Kecekapan Cukai in Pinjaman Langsung Untuk Pemegang saham.

Satu strategi utama ialah menstrukturkan pinjaman sebagai dividen. Dengan berbuat demikian, syarikat boleh memanfaatkan layanan cukai keutamaan yang diterima oleh dividen Columbia. Dividen tertakluk kepada kadar cukai yang lebih rendah berbanding dengan pendapatan faedah, menjadikannya pilihan yang lebih cekap cukai. Dengan menstrukturkan pinjaman sebagai dividen, syarikat boleh mengurangkan liabiliti cukai mereka dan menyediakan Pemegang saham dengan layanan cukai yang lebih baik.

Strategi lain ialah memastikan pinjaman didokumenkan dengan betul dan memenuhi keperluan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa cukai. Ini termasuk mempunyai perjanjian pinjaman bertulis yang menggariskan terma dan syarat pinjaman, termasuk kadar faedah, jadual pembayaran balik dan sebarang cagaran atau jaminan. Dengan mempunyai pinjaman yang didokumentasikan dengan baik, syarikat boleh menunjukkan kepada pihak berkuasa cukai bahawa pinjaman itu sah dan bukan cara untuk mengelakkan cukai.

Di samping itu, adalah penting untuk mempertimbangkan masa pinjaman. Dengan menetapkan masa pinjaman dengan teliti, syarikat boleh mengoptimumkan pinjaman mereka Kecekapan Cukai. Sebagai contoh, jika syarikat menjangkakan mempunyai tahap pendapatan bercukai yang tinggi pada tahun tertentu, ia mungkin berfaedah untuk memberikan pinjaman kepada Pemegang saham pada tahun itu. Ini boleh membantu mengimbangi pendapatan bercukai dan mengurangkan liabiliti cukai keseluruhan untuk syarikat.

Tambahan pula, syarikat harus mempertimbangkan mata wang di mana pinjaman itu didenominasikan. Dengan memilih mata wang yang mempunyai kadar cukai yang lebih rendah atau tertakluk kepada layanan cukai yang menggalakkan, syarikat boleh mengoptimumkan lagi mata wang tersebut Kecekapan Cukai. Ini memerlukan pertimbangan yang teliti terhadap undang-undang dan peraturan cukai dalam Columbia, serta sebarang potensi risiko mata wang.

Sebagai tambahan kepada strategi ini, syarikat juga harus mengetahui sebarang had atau sekatan yang dikenakan oleh pihak berkuasa cukai. Sebagai contoh, mungkin terdapat had pada jumlah faedah yang boleh dikenakan ke atas pinjaman, atau sekatan ke atas penggunaan jenis cagaran tertentu. Dengan memahami dan mematuhi batasan ini, syarikat boleh memastikan bahawa mereka Pinjaman Langsung aktiviti adalah selaras dengan undang-undang dan peraturan cukai di Columbia.

Kesimpulannya, Pinjaman Langsung Untuk Pemegang saham boleh menjadi strategi yang sangat berkesan untuk mengoptimumkan Kecekapan Cukai in Columbia. Dengan menstrukturkan pinjaman sebagai dividen, mendokumentasikan pinjaman dengan betul, menetapkan masa pinjaman dengan teliti, mengambil kira mata wang dalam denominasi pinjaman, dan menyedari sebarang had atau sekatan, syarikat boleh meminimumkan liabiliti cukai dan memaksimumkan pulangan. Adalah penting bagi perniagaan untuk berunding dengan profesional cukai dan penasihat undang-undang untuk memastikan mereka Pinjaman Langsung aktiviti adalah mematuhi undang-undang dan peraturan cukai di Columbia. Dengan berbuat demikian, syarikat boleh mencapai Kecekapan Cukai dan menyediakan Pemegang saham dengan layanan cukai yang lebih baik.

Meneroka Faedah Pinjaman Langsung untuk Pemegang Saham di Columbia


Pinjaman Langsung Untuk Pemegang saham: Strategi untuk Mengoptimumkan Kecekapan Cukai in Columbia

Pinjaman Langsung telah menjadi strategi yang semakin popular untuk Pemegang saham in Columbia, kerana ia menawarkan banyak faedah dan peluang untuk mengoptimumkan Kecekapan Cukai. Dengan memintas institusi kewangan tradisional dan memberi pinjaman terus kepada peminjam, Pemegang saham bukan sahaja boleh memperoleh pulangan yang menarik tetapi juga meminimumkan liabiliti cukai mereka. Dalam artikel ini, kami akan meneroka faedah Pinjaman Langsung Untuk Pemegang saham in Columbia dan membincangkan strategi untuk memaksimumkan Kecekapan Cukai.

Salah satu kelebihan utama Pinjaman Langsung adalah keupayaan untuk memperoleh pulangan yang lebih tinggi berbanding dengan pilihan pelaburan tradisional. Dengan memotong orang tengah, Pemegang saham boleh merundingkan kadar faedah dan terma yang menggalakkan secara terus dengan peminjam. Ini membolehkan mereka memperoleh hasil yang lebih tinggi daripada pelaburan mereka, yang berpotensi mengatasi kelas aset lain seperti saham atau bon. Selain itu, Pinjaman Langsung menyediakan Pemegang saham dengan peluang untuk mempelbagaikan portfolio pelaburan mereka, mengurangkan risiko dan meningkatkan potensi pertumbuhan jangka panjang.

Manfaat penting lain dari Pinjaman Langsung Untuk Pemegang saham in Columbia adalah keupayaan untuk mengoptimumkan Kecekapan Cukai. Tidak seperti pelaburan tradisional, seperti saham atau dana bersama, Pinjaman Langsung menawarkan lebih kawalan ke atas masa dan pencirian pendapatan. Pemegang saham boleh menstrukturkan pinjaman mereka dengan cara yang sejajar dengan strategi perancangan cukai mereka, mengambil kesempatan daripada kadar atau potongan cukai yang menggalakkan. Contohnya, dengan menstrukturkan pinjaman sebagai keuntungan modal jangka panjang, Pemegang saham mungkin layak mendapat kadar cukai yang lebih rendah berbanding pendapatan biasa. Ini boleh menghasilkan penjimatan cukai yang besar dari semasa ke semasa.

Tambahan pula, Pinjaman Langsung membolehkan Pemegang saham untuk memanfaatkan peluang pelaburan tertunda cukai atau dikecualikan cukai. Dalam Columbia, jenis pinjaman tertentu, seperti yang dibuat kepada perniagaan kecil atau untuk projek infrastruktur, mungkin layak untuk insentif atau pengecualian cukai. Dengan melabur dalam sektor yang disasarkan ini, Pemegang saham bukan sahaja dapat menyokong pertumbuhan ekonomi tetapi juga mendapat manfaat daripada pengurangan liabiliti cukai. Ia penting untuk Pemegang saham untuk kekal dimaklumkan tentang peraturan cukai terkini dan insentif untuk memaksimumkan Kecekapan Cukai.

Untuk mengoptimumkan Kecekapan Cukai in Pinjaman Langsung, Pemegang saham juga harus mempertimbangkan masa pelaburan mereka. Dengan berhati-hati menetapkan masa asal dan pembayaran balik pinjaman, Pemegang saham boleh menguruskan pendapatan bercukai dan potongan mereka. Sebagai contoh, Pemegang saham boleh memilih untuk mendapatkan pinjaman dalam satu tahun cukai dan menerima bayaran faedah pada tahun berikutnya, dengan berkesan menangguhkan pengiktirafan pendapatan. Begitu juga, Pemegang saham boleh secara strategik masa pembayaran balik pinjaman untuk mengimbangi keuntungan atau kerugian modal dalam portfolio pelaburan mereka. Dengan menyelaraskan aktiviti pinjaman mereka dengan perancangan cukai keseluruhan mereka, Pemegang saham boleh meminimumkan liabiliti cukai mereka dan memaksimumkan pulangan selepas cukai mereka.

Kesimpulannya, Pinjaman Langsung menawarkan Pemegang saham in Columbia pelbagai manfaat, termasuk pulangan yang lebih tinggi dan kawalan yang lebih besar ke atas Kecekapan Cukai. Dengan memintas institusi kewangan tradisional, Pemegang saham boleh merundingkan syarat yang menguntungkan dan memperoleh hasil yang menarik daripada pelaburan mereka. Selain itu, Pinjaman Langsung menyediakan peluang untuk pengoptimuman cukai, membenarkan Pemegang saham untuk menstrukturkan pinjaman mereka dengan cara yang sejajar dengan strategi perancangan cukai mereka. Dengan sentiasa dimaklumkan tentang peraturan dan insentif cukai terkini, Pemegang saham boleh memaksimumkan mereka Kecekapan Cukai dan akhirnya meningkatkan pulangan pelaburan keseluruhan mereka. Pinjaman Langsung adalah alat yang berkuasa untuk Pemegang saham in Columbia, menawarkan kedua-dua kelebihan kewangan dan cukai yang boleh menyumbang kepada pengumpulan kekayaan jangka panjang.

Pinjaman Langsung Untuk Pemegang saham: Strategi untuk Mengoptimumkan Kecekapan Cukai di Colombia

Menavigasi Implikasi Cukai bagi Pinjaman Langsung pada Bursa Saham Colombia (BVC)

Pinjaman Langsung telah menjadi strategi pelaburan yang semakin popular untuk Pemegang saham pada Bursa Saham Colombia (BVC). Pendekatan ini membolehkan pelabur memintas institusi kewangan tradisional dan memberi pinjaman terus kepada syarikat yang memerlukan modal. manakala Pinjaman Langsung menawarkan banyak faedah, ia adalah penting untuk Pemegang saham untuk memahami implikasi cukai yang dikaitkan dengan strategi ini untuk mengoptimumkan Kecekapan Cukai.

Satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan semasa melibatkan diri Pinjaman Langsung pada BVC ialah layanan cukai ke atas pendapatan faedah. Di Colombia, pendapatan faedah tertakluk kepada kadar cukai rata sebanyak 15%. Ini bermakna bahawa Pemegang saham yang menerima bayaran faedah daripada mereka Pinjaman Langsung aktiviti perlu mengambil kira liabiliti cukai ini. Adalah penting untuk mengambil kira perbelanjaan cukai ini apabila mengira pulangan keseluruhan pelaburan.

Untuk mengoptimumkan Kecekapan Cukai, Pemegang saham boleh meneroka kemungkinan penstrukturan mereka Pinjaman Langsung aktiviti melalui syarikat induk. Dengan menubuhkan syarikat induk, Pemegang saham berpotensi mendapat manfaat daripada kadar cukai yang lebih rendah ke atas pendapatan faedah. Di Colombia, syarikat induk tertakluk kepada pengurangan kadar cukai sebanyak 5% ke atas pendapatan faedah. Ini boleh meningkatkan dengan ketara pulangan selepas cukai untuk Pemegang saham terlibat dalam Pinjaman Langsung.

Satu lagi pertimbangan penting untuk Pemegang saham ialah penolakan perbelanjaan yang berkaitan dengan Pinjaman Langsung. Di Colombia, perbelanjaan yang ditanggung dalam penjanaan pendapatan faedah biasanya boleh ditolak untuk tujuan cukai. Ini termasuk kos seperti yuran guaman, perbelanjaan pentadbiran dan yuran asal pinjaman. Dengan mendokumentasikan dan menjejaki perbelanjaan ini dengan teliti, Pemegang saham boleh mengurangkan pendapatan bercukai mereka dan mengoptimumkan mereka Kecekapan Cukai.

Tambahan pula, Pemegang saham harus sedar tentang potensi implikasi cukai apabila keluar a Pinjaman Langsung pelaburan. Di Colombia, keuntungan modal yang diperoleh daripada penjualan saham adalah tertakluk kepada kadar cukai rata sebanyak 10%. Ini bermakna bahawa Pemegang saham yang menjual mereka Pinjaman Langsung pelaburan pada keuntungan perlu mengambil kira liabiliti cukai ini. Adalah penting untuk mengambil kira perbelanjaan cukai ini apabila menilai pulangan keseluruhan pelaburan.

Untuk meminimumkan kesan cukai daripada keluar a Pinjaman Langsung pelaburan, Pemegang saham boleh mempertimbangkan untuk memegang pelaburan mereka untuk jangka masa yang lebih lama. Di Colombia, keuntungan modal yang diperoleh daripada penjualan saham yang dipegang selama lebih daripada dua tahun tertakluk kepada kadar cukai yang dikurangkan sebanyak 5%. Dengan menetapkan masa yang strategik untuk keluar mereka dan memanfaatkan kadar cukai yang dikurangkan ini, Pemegang saham boleh mengoptimumkan mereka Kecekapan Cukai dan memaksimumkan pulangan selepas cukai mereka.

Kesimpulannya, Pinjaman Langsung pada Bursa Saham Colombia (BVC) tawaran Pemegang saham peluang pelaburan yang unik. Walau bagaimanapun, ia adalah penting untuk Pemegang saham untuk menavigasi implikasi cukai yang dikaitkan dengan strategi ini untuk mengoptimumkan Kecekapan Cukai. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti layanan cukai pendapatan faedah, penolakan perbelanjaan, dan implikasi cukai untuk keluar daripada pelaburan, Pemegang saham boleh membuat keputusan termaklum dan memaksimumkan pulangan selepas cukai mereka. Dengan perancangan dan pertimbangan yang teliti, Pemegang saham boleh berjaya mengemudi landskap cukai dan mencapai matlamat pelaburan mereka melalui Pinjaman Langsung pada BVC.

Memaksimumkan Pulangan melalui Pinjaman Terus untuk Pemegang Saham di Columbia

Pinjaman Langsung Untuk Pemegang saham: Strategi untuk Mengoptimumkan Kecekapan Cukai in Columbia

Memaksimumkan Pulangan melalui Pinjaman Langsung Untuk Pemegang saham in Columbia

Dalam landskap perniagaan yang kompetitif hari ini, Pemegang saham sentiasa mencari jalan untuk mengoptimumkan pulangan mereka. Satu strategi yang semakin popular sejak beberapa tahun kebelakangan ini ialah Pinjaman Langsung. Dengan memintas institusi kewangan tradisional, Pemegang saham boleh memberi pinjaman terus kepada perniagaan, memotong orang tengah dan berpotensi meningkatkan keuntungan mereka. Walau bagaimanapun, apabila ia datang kepada Pinjaman Langsung in Columbia, adalah penting untuk mempertimbangkan implikasi cukai dan membangunkan strategi untuk mengoptimumkan Kecekapan Cukai.

Satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan semasa melibatkan diri Pinjaman Langsung in Columbia ialah layanan cukai ke atas pendapatan faedah. Secara amnya, pendapatan faedah tertakluk kepada cukai pada kadar cukai pendapatan biasa. Walau bagaimanapun, terdapat pengecualian dan potongan tertentu yang boleh digunakan untuk meminimumkan beban cukai. Sebagai contoh, Pemegang saham boleh mengambil kesempatan daripada potongan perbelanjaan faedah, yang membolehkan mereka memotong faedah yang dibayar ke atas pinjaman daripada pendapatan bercukai mereka. Potongan ini boleh mengurangkan liabiliti cukai keseluruhan dengan ketara dan meningkatkan pulangan selepas cukai ke atas pelaburan.

Satu lagi pertimbangan penting ialah cukai pegangan ke atas pembayaran faedah. Dalam Columbia, bayaran faedah yang dibuat kepada bukan pemastautin adalah tertakluk kepada cukai pegangan sebanyak 15%. Cukai ini boleh menjadi beban yang besar untuk Pemegang saham, terutamanya jika mereka memberi pinjaman kepada pelbagai perniagaan atau mempunyai portfolio pinjaman yang besar. Untuk mengoptimumkan Kecekapan Cukai, Pemegang saham boleh meneroka pilihan seperti menstrukturkan pinjaman sebagai pinjaman tanpa faedah atau menggunakan triti cukai untuk mengurangkan atau menghapuskan cukai pegangan. Dengan mempertimbangkan dengan teliti implikasi cukai dan menstrukturkan pinjaman sewajarnya, Pemegang saham boleh memaksimumkan pulangan selepas cukai mereka.

Selain itu, Pemegang saham harus mengetahui peraturan harga pindahan dalam Columbia. Peraturan ini bertujuan untuk mengelakkan pengelakan cukai dengan memastikan bahawa urus niaga antara pihak berkaitan dijalankan secara berpanjangan. Apabila terlibat dalam Pinjaman Langsung, Pemegang saham mesti memastikan kadar faedah yang dikenakan adalah selaras dengan kadar pasaran. Jika kadar faedah dianggap terlalu rendah, pihak berkuasa cukai boleh melaraskan pendapatan dan mengenakan penalti. Untuk mengelakkan sebarang masalah yang berpotensi, Pemegang saham harus menjalankan penyelidikan pasaran yang teliti dan mendokumentasikan rasional di sebalik kadar faedah yang dikenakan.

Tambahan pula, Pemegang saham harus mempertimbangkan kesan cukai tidak langsung ke atas mereka Pinjaman Langsung aktiviti. Dalam Columbia, cukai tidak langsung seperti cukai nilai tambah (VAT) mungkin dikenakan kepada perkhidmatan kewangan tertentu. manakala Pinjaman Langsung itu sendiri mungkin tidak tertakluk kepada VAT, perkhidmatan lain seperti pentadbiran pinjaman atau perkhidmatan pinjaman mungkin tertakluk kepada VAT. Dengan menstrukturkan pengaturan pinjaman dengan teliti dan mengasingkan perkhidmatan yang berbeza, Pemegang saham boleh meminimumkan liabiliti VAT mereka dan mengoptimumkan Kecekapan Cukai.

Kesimpulannya, Pinjaman Langsung boleh menjadi strategi yang menguntungkan untuk Pemegang saham mencari untuk memaksimumkan pulangan mereka. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk mempertimbangkan implikasi cukai dan membangunkan strategi untuk mengoptimumkan Kecekapan Cukai. Dengan mengambil kesempatan daripada potongan, pengecualian dan perjanjian cukai, Pemegang saham boleh meminimumkan beban cukai mereka dan meningkatkan pulangan pelaburan selepas cukai mereka. Selain itu, mematuhi peraturan harga pindahan dan mempertimbangkan kesan cukai tidak langsung boleh meningkatkan lagi Kecekapan Cukai. Dengan perancangan dan pertimbangan yang teliti, Pemegang saham boleh menavigasi landskap cukai dalam Columbia dan mendapat faedah daripada Pinjaman Langsung.

Petikan Segera

Masukkan Simbol Saham.

Pilih Exchange.

Pilih Jenis Keselamatan.

Sila masukkan Nama Pertama anda.

Sila masukkan Nama Keluarga anda.

Sila masukkan nombor telefon anda.

Sila masukkan Alamat E-mel anda.

Sila masukkan atau pilih Jumlah Bilangan Saham yang anda miliki.

Sila masukkan atau pilih Jumlah Pinjaman yang Diingini yang anda cari.

Sila pilih Tujuan Pinjaman.

Sila pilih jika anda seorang Pegawai/Pengarah.

High West Capital Partners, LLC hanya boleh menawarkan maklumat tertentu kepada orang yang merupakan "Pelabur Bertauliah" dan/atau "Pelanggan Layak" kerana syarat tersebut ditakrifkan di bawah Undang-undang Sekuriti Persekutuan yang berkenaan. Untuk menjadi "Pelabur Bertauliah" dan/atau "Pelanggan Layak", anda mesti memenuhi kriteria yang dikenal pasti dalam SATU ATAU LEBIH daripada kategori/perenggan berikut bernombor 1-20 di bawah.

High West Capital Partners, LLC tidak boleh memberi anda sebarang maklumat mengenai Program Pinjaman atau Produk Pelaburannya melainkan anda memenuhi satu atau lebih kriteria berikut. Tambahan pula, warga asing yang mungkin dikecualikan daripada layak sebagai Pelabur Bertauliah AS masih perlu memenuhi kriteria yang ditetapkan, menurut dasar pinjaman dalaman High West Capital Partners, LLC. High West Capital Partners, LLC tidak akan memberikan maklumat atau memberi pinjaman kepada mana-mana individu dan/atau entiti yang tidak memenuhi satu atau lebih kriteria berikut:

1) Individu dengan Nilai Bersih melebihi $1.0 juta. Orang asli (bukan entiti) yang nilai bersihnya, atau nilai bersih bersama dengan pasangannya, pada masa pembelian melebihi $1,000,000 USD. (Dalam mengira nilai bersih, anda boleh memasukkan ekuiti anda dalam harta peribadi dan hartanah, termasuk kediaman utama anda, tunai, pelaburan jangka pendek, saham dan sekuriti. Kemasukan ekuiti anda dalam harta peribadi dan hartanah hendaklah berdasarkan pameran nilai pasaran harta tersebut ditolak hutang yang dijamin oleh harta tersebut.)

2) Individu dengan $200,000 Pendapatan Tahunan individu. Orang asli (bukan entiti) yang mempunyai pendapatan individu lebih daripada $200,000 dalam setiap dua tahun kalendar sebelumnya, dan mempunyai jangkaan yang munasabah untuk mencapai tahap pendapatan yang sama pada tahun semasa.

3) Individu dengan $300,000 Pendapatan Tahunan Bersama. Orang asli (bukan entiti) yang mempunyai pendapatan bersama dengan pasangannya melebihi $300,000 dalam setiap dua tahun kalendar sebelumnya, dan mempunyai jangkaan yang munasabah untuk mencapai tahap pendapatan yang sama pada tahun semasa.

4) Syarikat atau Perkongsian. Perbadanan, perkongsian atau entiti serupa yang mempunyai aset melebihi $5 juta dan tidak ditubuhkan untuk tujuan khusus untuk memperoleh kepentingan dalam Perbadanan atau Perkongsian.

5) Amanah Boleh Batal. Amanah yang boleh dibatalkan oleh pemberinya dan setiap pemberinya ialah Pelabur Bertauliah seperti yang ditakrifkan dalam satu atau lebih kategori/perenggan lain yang bernombor di sini.

6) Amanah Tidak Boleh ditarik balik. Amanah (selain pelan ERISA) yang (a) tidak boleh dibatalkan oleh pemberinya, (b) mempunyai aset melebihi $5 juta, (c) tidak dibentuk untuk tujuan khusus memperoleh kepentingan, dan (d ) diarahkan oleh seseorang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam hal kewangan dan perniagaan sehingga orang tersebut mampu menilai merit dan risiko pelaburan dalam Amanah.

7) IRA atau Pelan Manfaat Serupa. Pelan manfaat IRA, Keogh atau serupa yang melindungi hanya seorang individu yang merupakan Pelabur Bertauliah, seperti yang ditakrifkan dalam satu atau lebih kategori/perenggan lain yang bernombor di sini.

8) Akaun Pelan Manfaat Pekerja Arahan Peserta. Pelan manfaat pekerja terarah peserta yang melabur mengikut arahan, dan untuk akaun, peserta yang merupakan Pelabur Bertauliah, kerana istilah tersebut ditakrifkan dalam satu atau lebih kategori/perenggan lain yang bernombor di sini.

9) Pelan ERISA Lain. Pelan manfaat pekerja dalam pengertian Tajuk I Akta ERISA selain daripada pelan yang diarahkan peserta dengan jumlah aset melebihi $5 juta atau yang mana keputusan pelaburan (termasuk keputusan untuk membeli faedah) dibuat oleh bank, berdaftar penasihat pelaburan, persatuan simpanan dan pinjaman, atau syarikat insurans.

10) Rancangan Faedah Kerajaan. Pelan yang ditubuhkan dan diselenggara oleh negeri, majlis perbandaran, atau mana-mana agensi negeri atau majlis perbandaran, untuk faedah pekerjanya, dengan jumlah aset melebihi $5 juta.

11) Entiti Bukan Untung. Organisasi yang diterangkan dalam Seksyen 501(c)(3) Kod Hasil Dalam Negeri, seperti yang dipinda, dengan jumlah aset melebihi $5 juta (termasuk dana endowmen, anuiti dan pendapatan hayat), seperti yang ditunjukkan oleh penyata kewangan teraudit organisasi yang terbaharu. .

12) Bank, seperti yang ditakrifkan dalam Seksyen 3(a)(2) Akta Sekuriti (sama ada bertindak untuk akaunnya sendiri atau dalam kapasiti fidusiari).

13) Persatuan simpanan dan pinjaman atau institusi serupa, seperti yang ditakrifkan dalam Seksyen 3(a)(5)(A) Akta Sekuriti (sama ada bertindak untuk akaunnya sendiri atau dalam kapasiti fidusiari).

14) Seorang peniaga broker yang berdaftar di bawah Akta Pertukaran.

15) Sebuah syarikat insurans, seperti yang ditakrifkan dalam Seksyen 2(13) Akta Sekuriti.

16) “Syarikat pembangunan perniagaan,” seperti yang ditakrifkan dalam Seksyen 2(a)(48) Akta Syarikat Pelaburan.

17) Sebuah syarikat pelaburan perniagaan kecil yang dilesenkan di bawah Seksyen 301 (c) atau (d) Akta Pelaburan Perniagaan Kecil 1958.

18) “Syarikat pembangunan perniagaan persendirian” seperti yang ditakrifkan dalam Seksyen 202(a)(22) Akta Penasihat.

19) Pegawai Eksekutif atau Pengarah. Orang sebenar yang merupakan pegawai eksekutif, pengarah atau rakan kongsi am Perkongsian atau Rakan Kongsi Am, dan merupakan Pelabur Bertauliah kerana istilah itu ditakrifkan dalam satu atau lebih kategori/perenggan yang bernombor di sini.

20) Entiti Dimiliki Sepenuhnya Oleh Pelabur Bertauliah. Perbadanan, perkongsian, syarikat pelaburan swasta atau entiti serupa yang setiap pemilik ekuitinya ialah orang sebenar yang merupakan Pelabur Bertauliah, kerana istilah itu ditakrifkan dalam satu atau lebih kategori/perenggan yang bernombor di sini.

Sila baca notis di atas dan tandakan kotak di bawah untuk meneruskan.

Singapura

+ 65 3105 1295

Taiwan

Akan Datang!

Hong Kong

R91, Tingkat 3,
Menara Eton, 8 Hysan Ave.
Causeway Bay, Hong Kong
+ 852 3002 4462

Liputan Pasaran