Produk Pinjaman Bercagar

KAJIAN KES

LATAR BELAKANG SYARIKAT

 

JP Loan menjalankan perniagaan pemulihan hartanah di Jepun. Syarikat itu diasaskan pada tahun 1988 dan berpusat di Tokyo, Jepun.

 

KELEBIHAN

 

Lihat di bawah.

 

Kedudukan
Syarikat
Term
2 tahun
Jumlah Kemudahan
50000000

Mengenai Rakan Kongsi High West Capital

Sejak penubuhannya pada 2016, High West Capital Partners diiktiraf sebagai peneraju global dalam kewangan berstruktur dengan pengalaman dalam melaksanakan transaksi cagaran berbanding pinjaman saham. High West Capital Partners ialah pakar dalam menyesuaikan penyelesaian yang membantu pemegang saham menguruskan risiko yang wujud dalam kedudukan ekuiti tertumpu.

 

Abstrak Eksekutif

Objektif produk pinjaman bercagar (CLP) High West Capital Partners adalah untuk melindungi pemegang saham tertumpu daripada potensi turun naik sambil membuka kunci kecairan yang fleksibel. High West Capital Partners mencapai matlamat ini dengan bekerjasama dengan pelanggannya untuk menstrukturkan produk pinjaman bercagar yang ditempah khas yang disesuaikan untuk memenuhi objektif pelanggan mereka. High West Capital Partners dapat membantu pelanggan mereka menguruskan risiko harga menurun sambil mengekalkan kenaikan harga saham tanpa had. High West Capital Partners juga komited untuk membantu pelanggan mereka mencapai pembiayaan yang cekap, kepelbagaian dan peningkatan hasil.

 

Produk Pinjaman Bercagar (CLP) Rakan Kongsi High West Capital

 

struktur

Seorang pemegang saham menjanjikan kedudukan ekuiti tertumpu mereka sebagai balasan untuk pinjaman bercagar yang dipesan lebih dahulu daripada High West Capital Partners.

 

kelebihan

  • CLP High West Capital Partners membantu pelanggan mereka menguruskan risiko harga menurun dan mengekalkan kenaikan harga tanpa had
  • CLP High West Capital Partners tidak mempunyai perbelanjaan pendahuluan
  • CLP High West Capital Partners menawarkan fleksibiliti untuk menyesuaikan struktur yang memenuhi objektif pemegang saham
  • CLP High West Capital Partners menyediakan talian kredit yang menyediakan sumber dana kos rendah yang selamat untuk tempoh pinjaman
  • CLP High West Capital Partners adalah bukan rekursa bermakna tiada jaminan peribadi atau korporat diperlukan untuk mendapatkan pembiayaan
  • CLP High West Capital Partners menawarkan pembiayaan cepat berbanding pembiayaan tradisional daripada bank atau pasaran modal
  • CLP High West Capital Partners adalah cov-lite yang bermaksud pemegang saham mengekalkan fleksibiliti maksimum
  • CLP High West Capital Partners adalah bukan tujuan bermakna pemegang saham mempunyai penggunaan hasil tanpa had
  • CLP High West Capital Partners ialah faedah hanya dengan prinsipal yang perlu dibayar pada tarikh matang

 

High West Capital Partners CLP berbanding alternatif lain

 

Pinjaman bank

Pinjaman bank diberikan atas dasar rekursa penuh bermakna pemegang saham mempunyai liabiliti peribadi atau korporat di luar cagaran. Pinjaman bank juga lebih sukar diperoleh dengan kurang fleksibiliti kerana bank tertakluk kepada keperluan Basel III. Akhir sekali, syarat yang ditawarkan oleh bank adalah jauh lebih rendah daripada syarat High West Capital Partners. Bank menawarkan nisbah pinjaman kepada nilai yang sangat rendah sambil mengenakan kadar faedah yang tinggi.

 

Tawaran Awam

Tawaran awam hanya tersedia untuk syarikat awam dan tidak tersedia untuk individu atau syarikat persendirian.

 

Pinjaman Margin

Pinjaman margin ialah pinjaman tujuan yang dicagarkan oleh sekuriti. Hasil pinjaman hanya boleh digunakan untuk membeli sekuriti marginable tambahan dalam akaun pelanggan. Pinjaman tersebut bukanlah pinjaman bukan tujuan tidak seperti CLP High West Capital Partners.

 

Pemberi Pinjaman Persendirian

Pemberi pinjaman swasta lain tidak mempunyai pengalaman mahupun kumpulan mudah tunai jangka panjang yang dimiliki oleh High West Capital Partners. Dengan kurang aset di bawah pengurusan berbanding High West Capital Partners, pemberi pinjaman swasta lain tidak mempunyai fleksibiliti untuk menstruktur penyelesaian pembiayaan seperti High West Capital Partners. Tambahan pula, banyak pemberi pinjaman swasta tidak beroperasi dalam bidang kuasa perbankan yang menguntungkan tidak seperti High West Capital Partners. Selain itu, kebanyakan pemberi pinjaman swasta tidak mewujudkan perkongsian jangka panjang dengan pelanggan mereka kerana mereka tidak memberikan penyelesaian yang baik.

 

Penjualan Aset

Pemegang saham tidak mengekalkan kenaikan harga dalam penjualan aset. Tambahan pula, pemegang saham boleh mencipta imej awam yang negatif jika dia mengekalkan jawatan eksekutif kanan di syarikat awam. Pemegang saham minoriti ingin melihat pasukan pengurusan memegang jawatan ekuiti tertumpu dalam syarikat mereka untuk menyelaraskan kepentingan mereka dengan semua pihak berkepentingan. Akhir sekali, penjualan aset boleh mencetuskan peristiwa cukai yang mungkin membebankan pemegang saham.

 

Kesimpulan

High West Capital Partners menawarkan pelanggannya produk pinjaman bercagar terbaik di dunia. High West Capital Partners menumpukan pada bekerjasama dengan pelanggannya untuk menstrukturkan CLP yang dipesan lebih dahulu yang menawarkan banyak kelebihan berbanding pilihan tradisional dan alternatif. High West Capital Partners akan terus berinovasi dan konsisten menyampaikan cagaran terbaik berbanding pinjaman saham di seluruh dunia.

 

Pautan Rujukan

https://welcome.gsselect.com/content/gsSelect/us/en/how-it-works.html
https://www.ipb.citibank.co.uk/citigold/wealth-management-products/securedlending/index.htm
https://www.ml.com/solutions/structured-lending.html
https://highwestcapitalpartners.com

 

Urus Niaga Pinjaman

Struktur: Kemudahan pinjaman dengan pengeluaran
Syarikat: Pinjaman JP
Jumlah Kemudahan: Sehingga USD 50MM
jawatan: Syarikat
jangka: Berputar

 

Syarikat itu tidak mempunyai perbelanjaan wang pendahuluan dan boleh memilih penyelesaian saham dan oleh itu tidak mempunyai kewajipan untuk menyerahkan tunai pada tempoh matang. Ketersediaan talian kredit yang menyediakan sumber dana kos rendah yang selamat untuk tempoh urus niaga – Syarikat boleh meminjam sehingga nilai semasa lantai tanpa sekatan ke atas penggunaan hasil. Struktur boleh digunakan oleh orang dalam syarikat.

Petikan Segera

Masukkan Simbol Saham.

Pilih Exchange.

Pilih Jenis Keselamatan.

Sila masukkan Nama Pertama anda.

Sila masukkan Nama Keluarga anda.

Sila masukkan nombor telefon anda.

Sila masukkan Alamat E-mel anda.

Sila masukkan atau pilih Jumlah Bilangan Saham yang anda miliki.

Sila masukkan atau pilih Jumlah Pinjaman yang Diingini yang anda cari.

Sila pilih Tujuan Pinjaman.

Sila pilih jika anda seorang Pegawai/Pengarah.

High West Capital Partners, LLC hanya boleh menawarkan maklumat tertentu kepada orang yang merupakan "Pelabur Bertauliah" dan/atau "Pelanggan Layak" kerana syarat tersebut ditakrifkan di bawah Undang-undang Sekuriti Persekutuan yang berkenaan. Untuk menjadi "Pelabur Bertauliah" dan/atau "Pelanggan Layak", anda mesti memenuhi kriteria yang dikenal pasti dalam SATU ATAU LEBIH daripada kategori/perenggan berikut bernombor 1-20 di bawah.

High West Capital Partners, LLC tidak boleh memberi anda sebarang maklumat mengenai Program Pinjaman atau Produk Pelaburannya melainkan anda memenuhi satu atau lebih kriteria berikut. Tambahan pula, warga asing yang mungkin dikecualikan daripada layak sebagai Pelabur Bertauliah AS masih perlu memenuhi kriteria yang ditetapkan, menurut dasar pinjaman dalaman High West Capital Partners, LLC. High West Capital Partners, LLC tidak akan memberikan maklumat atau memberi pinjaman kepada mana-mana individu dan/atau entiti yang tidak memenuhi satu atau lebih kriteria berikut:

1) Individu dengan Nilai Bersih melebihi $1.0 juta. Orang asli (bukan entiti) yang nilai bersihnya, atau nilai bersih bersama dengan pasangannya, pada masa pembelian melebihi $1,000,000 USD. (Dalam mengira nilai bersih, anda boleh memasukkan ekuiti anda dalam harta peribadi dan hartanah, termasuk kediaman utama anda, tunai, pelaburan jangka pendek, saham dan sekuriti. Kemasukan ekuiti anda dalam harta peribadi dan hartanah hendaklah berdasarkan pameran nilai pasaran harta tersebut ditolak hutang yang dijamin oleh harta tersebut.)

2) Individu dengan $200,000 Pendapatan Tahunan individu. Orang asli (bukan entiti) yang mempunyai pendapatan individu lebih daripada $200,000 dalam setiap dua tahun kalendar sebelumnya, dan mempunyai jangkaan yang munasabah untuk mencapai tahap pendapatan yang sama pada tahun semasa.

3) Individu dengan $300,000 Pendapatan Tahunan Bersama. Orang asli (bukan entiti) yang mempunyai pendapatan bersama dengan pasangannya melebihi $300,000 dalam setiap dua tahun kalendar sebelumnya, dan mempunyai jangkaan yang munasabah untuk mencapai tahap pendapatan yang sama pada tahun semasa.

4) Syarikat atau Perkongsian. Perbadanan, perkongsian atau entiti serupa yang mempunyai aset melebihi $5 juta dan tidak ditubuhkan untuk tujuan khusus untuk memperoleh kepentingan dalam Perbadanan atau Perkongsian.

5) Amanah Boleh Batal. Amanah yang boleh dibatalkan oleh pemberinya dan setiap pemberinya ialah Pelabur Bertauliah seperti yang ditakrifkan dalam satu atau lebih kategori/perenggan lain yang bernombor di sini.

6) Amanah Tidak Boleh ditarik balik. Amanah (selain pelan ERISA) yang (a) tidak boleh dibatalkan oleh pemberinya, (b) mempunyai aset melebihi $5 juta, (c) tidak dibentuk untuk tujuan khusus memperoleh kepentingan, dan (d ) diarahkan oleh seseorang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam hal kewangan dan perniagaan sehingga orang tersebut mampu menilai merit dan risiko pelaburan dalam Amanah.

7) IRA atau Pelan Manfaat Serupa. Pelan manfaat IRA, Keogh atau serupa yang melindungi hanya seorang individu yang merupakan Pelabur Bertauliah, seperti yang ditakrifkan dalam satu atau lebih kategori/perenggan lain yang bernombor di sini.

8) Akaun Pelan Manfaat Pekerja Arahan Peserta. Pelan manfaat pekerja terarah peserta yang melabur mengikut arahan, dan untuk akaun, peserta yang merupakan Pelabur Bertauliah, kerana istilah tersebut ditakrifkan dalam satu atau lebih kategori/perenggan lain yang bernombor di sini.

9) Pelan ERISA Lain. Pelan manfaat pekerja dalam pengertian Tajuk I Akta ERISA selain daripada pelan yang diarahkan peserta dengan jumlah aset melebihi $5 juta atau yang mana keputusan pelaburan (termasuk keputusan untuk membeli faedah) dibuat oleh bank, berdaftar penasihat pelaburan, persatuan simpanan dan pinjaman, atau syarikat insurans.

10) Rancangan Faedah Kerajaan. Pelan yang ditubuhkan dan diselenggara oleh negeri, majlis perbandaran, atau mana-mana agensi negeri atau majlis perbandaran, untuk faedah pekerjanya, dengan jumlah aset melebihi $5 juta.

11) Entiti Bukan Untung. Organisasi yang diterangkan dalam Seksyen 501(c)(3) Kod Hasil Dalam Negeri, seperti yang dipinda, dengan jumlah aset melebihi $5 juta (termasuk dana endowmen, anuiti dan pendapatan hayat), seperti yang ditunjukkan oleh penyata kewangan teraudit organisasi yang terbaharu. .

12) Bank, seperti yang ditakrifkan dalam Seksyen 3(a)(2) Akta Sekuriti (sama ada bertindak untuk akaunnya sendiri atau dalam kapasiti fidusiari).

13) Persatuan simpanan dan pinjaman atau institusi serupa, seperti yang ditakrifkan dalam Seksyen 3(a)(5)(A) Akta Sekuriti (sama ada bertindak untuk akaunnya sendiri atau dalam kapasiti fidusiari).

14) Seorang peniaga broker yang berdaftar di bawah Akta Pertukaran.

15) Sebuah syarikat insurans, seperti yang ditakrifkan dalam Seksyen 2(13) Akta Sekuriti.

16) “Syarikat pembangunan perniagaan,” seperti yang ditakrifkan dalam Seksyen 2(a)(48) Akta Syarikat Pelaburan.

17) Sebuah syarikat pelaburan perniagaan kecil yang dilesenkan di bawah Seksyen 301 (c) atau (d) Akta Pelaburan Perniagaan Kecil 1958.

18) “Syarikat pembangunan perniagaan persendirian” seperti yang ditakrifkan dalam Seksyen 202(a)(22) Akta Penasihat.

19) Pegawai Eksekutif atau Pengarah. Orang sebenar yang merupakan pegawai eksekutif, pengarah atau rakan kongsi am Perkongsian atau Rakan Kongsi Am, dan merupakan Pelabur Bertauliah kerana istilah itu ditakrifkan dalam satu atau lebih kategori/perenggan yang bernombor di sini.

20) Entiti Dimiliki Sepenuhnya Oleh Pelabur Bertauliah. Perbadanan, perkongsian, syarikat pelaburan swasta atau entiti serupa yang setiap pemilik ekuitinya ialah orang sebenar yang merupakan Pelabur Bertauliah, kerana istilah itu ditakrifkan dalam satu atau lebih kategori/perenggan yang bernombor di sini.

Sila baca notis di atas dan tandakan kotak di bawah untuk meneruskan.

Singapura

+ 65 3105 1295

Taiwan

Akan Datang!

Hong Kong

R91, Tingkat 3,
Menara Eton, 8 Hysan Ave.
Causeway Bay, Hong Kong
+ 852 3002 4462