Rakan Kongsi High West Capital Mengakui Firma Adalah Sasaran dan Mangsa Kempen 'Scam' Fitnah; Surat Berhenti dan Hentikan Isu ke Banyak Tapak Termasuk YouTube Melalui Penasihat Undang-undang

Oleh High West Capital Partners
Pada Ogos 29, 2020

Tengah, Hong Kong - (Kawat PERNIAGAAN) - Rakan Kongsi High West Capital Mengakui Firma Adalah Sasaran dan Mangsa Kempen Fitnah; Surat Berhenti dan Hentikan Isu ke Banyak Tapak Termasuk YouTube Melalui Penasihat Undang-undang

Melalui penasihat undang-undangnya, Deacon, Rakan Kongsi High West Capital bertindak balas terhadap kempen berniat jahat yang bertujuan untuk merosakkan reputasi firma di peringkat global, melalui artikel dan video berteg 'penipuan' dan 'penipuan' yang disiarkan di pelbagai berita, media sosial, forum dan laman web industri termasuk Twitter, Facebook, TrustPilot, TechCrunch, patch, Quora and Youtube, repositori video terbesar di dunia. Menggunakan taktik biasa yang digunakan dalam peras ugut dan penipuan pemancingan kucing, perisian hasad dan kempen penggodaman, pelaku menggunakan teknik Pengoptimuman Enjin Carian biasa untuk merampas kedudukan hasil carian organisasi, menarik bakal pelanggan daripada pihak rasmi Laman web High West Capital Partners, terhadap artikel palsu yang memfitnah dan memfitnah organisasi dan pekerjanya. (Lihat kenyataan akhbar sebelum ini.)

Rakan Kongsi High West Capital menolak dengan bersungguh-sungguh mana-mana tuntutan dalam mana-mana tapak, artikel, video, siaran forum, ulasan blog, siaran media sosial dan tweet, dsb. Semua aduan ini tidak berasas, tiada butiran atau tuduhan yang jelas dibentangkan, dan nampaknya dicipta oleh akaun pengguna palsu yang dibuat secara eksplisit untuk tujuan memfitnah Tinggi Barat dan pekerja individunya. Pihak berkuasa dan agensi di beberapa negara telah dimaklumkan mengenai tindakan jahat ini, lokasi maklumat rekaan dan harta benda yang menyinggung perasaan telah dihubungi oleh peguam bela untuk segera mengalih keluar siaran dan kandungan yang berunsur fitnah.

Di bawah ialah contoh satu tuntutan ini untuk mengalih keluar kandungan fitnah, dalam kes ini, untuk a Techkrest artikel yang menggemakan tuntutan palsu dan kata kunci SEO yang sama untuk kedudukan tinggi dalam hasil carian untuk nama syarikat kami:

Surat kepada Techkrest daripada Deacons bertarikh 8/31/2020

Rakan Kongsi High West Capital berhasrat untuk membersihkan sepenuhnya namanya dan memelihara reputasinya yang dihargai dan tidak dicemari serta membawa semua undang-undang dan statut tempatan dan antarabangsa untuk menentang penyerangnya.


High West Capital Partners ialah firma pelaburan swasta yang menumpukan pada situasi tertekan global, situasi khas menambah kewangan berstruktur dan 20+ pasaran yang merangkumi dari Amerika Selatan ke Eropah dan Asia Pasifik. Objektif utama firma adalah untuk menyediakan pembiayaan segera kepada peminjam yang memerlukan kecairan. High West Capital Partners mampu mengurus risiko yang wujud dalam pasaran ekuiti hari ini dan meningkatkan nilai pelaburan kami dalam pasaran global dan merentasi pelbagai sektor, berdasarkan gabungan unik pengalaman pasaran kewangan dan model algoritma proprietari.

Siaran akhbar ini bukan tawaran atau permintaan untuk menjual atau membeli sebarang nasihat pelaburan atau pelaburan. disediakan atas dasar bahawa anda mempunyai keupayaan untuk membuat penilaian bebas anda sendiri terhadap risiko kewangan, pasaran, undang-undang, kawal selia, kredit, cukai dan perakaunan serta akibat yang terlibat dalam transaksi dan kesesuaiannya untuk tujuan anda dan, setakat yang dibenarkan. mengikut undang-undang yang terpakai, High West tidak menerima tanggungjawab atau liabiliti dalam hal ini.

Petikan Segera

Masukkan Simbol Saham.

Pilih Exchange.

Pilih Jenis Keselamatan.

Sila masukkan Nama Pertama anda.

Sila masukkan Nama Keluarga anda.

Sila masukkan nombor telefon anda.

Sila masukkan Alamat E-mel anda.

Sila masukkan atau pilih Jumlah Bilangan Saham yang anda miliki.

Sila masukkan atau pilih Jumlah Pinjaman yang Diingini yang anda cari.

Sila pilih Tujuan Pinjaman.

Sila pilih jika anda seorang Pegawai/Pengarah.

High West Capital Partners, LLC hanya boleh menawarkan maklumat tertentu kepada orang yang merupakan "Pelabur Bertauliah" dan/atau "Pelanggan Layak" kerana syarat tersebut ditakrifkan di bawah Undang-undang Sekuriti Persekutuan yang berkenaan. Untuk menjadi "Pelabur Bertauliah" dan/atau "Pelanggan Layak", anda mesti memenuhi kriteria yang dikenal pasti dalam SATU ATAU LEBIH daripada kategori/perenggan berikut bernombor 1-20 di bawah.

High West Capital Partners, LLC tidak boleh memberi anda sebarang maklumat mengenai Program Pinjaman atau Produk Pelaburannya melainkan anda memenuhi satu atau lebih kriteria berikut. Tambahan pula, warga asing yang mungkin dikecualikan daripada layak sebagai Pelabur Bertauliah AS masih perlu memenuhi kriteria yang ditetapkan, menurut dasar pinjaman dalaman High West Capital Partners, LLC. High West Capital Partners, LLC tidak akan memberikan maklumat atau memberi pinjaman kepada mana-mana individu dan/atau entiti yang tidak memenuhi satu atau lebih kriteria berikut:

1) Individu dengan Nilai Bersih melebihi $1.0 juta. Orang asli (bukan entiti) yang nilai bersihnya, atau nilai bersih bersama dengan pasangannya, pada masa pembelian melebihi $1,000,000 USD. (Dalam mengira nilai bersih, anda boleh memasukkan ekuiti anda dalam harta peribadi dan hartanah, termasuk kediaman utama anda, tunai, pelaburan jangka pendek, saham dan sekuriti. Kemasukan ekuiti anda dalam harta peribadi dan hartanah hendaklah berdasarkan pameran nilai pasaran harta tersebut ditolak hutang yang dijamin oleh harta tersebut.)

2) Individu dengan $200,000 Pendapatan Tahunan individu. Orang asli (bukan entiti) yang mempunyai pendapatan individu lebih daripada $200,000 dalam setiap dua tahun kalendar sebelumnya, dan mempunyai jangkaan yang munasabah untuk mencapai tahap pendapatan yang sama pada tahun semasa.

3) Individu dengan $300,000 Pendapatan Tahunan Bersama. Orang asli (bukan entiti) yang mempunyai pendapatan bersama dengan pasangannya melebihi $300,000 dalam setiap dua tahun kalendar sebelumnya, dan mempunyai jangkaan yang munasabah untuk mencapai tahap pendapatan yang sama pada tahun semasa.

4) Syarikat atau Perkongsian. Perbadanan, perkongsian atau entiti serupa yang mempunyai aset melebihi $5 juta dan tidak ditubuhkan untuk tujuan khusus untuk memperoleh kepentingan dalam Perbadanan atau Perkongsian.

5) Amanah Boleh Batal. Amanah yang boleh dibatalkan oleh pemberinya dan setiap pemberinya ialah Pelabur Bertauliah seperti yang ditakrifkan dalam satu atau lebih kategori/perenggan lain yang bernombor di sini.

6) Amanah Tidak Boleh ditarik balik. Amanah (selain pelan ERISA) yang (a) tidak boleh dibatalkan oleh pemberinya, (b) mempunyai aset melebihi $5 juta, (c) tidak dibentuk untuk tujuan khusus memperoleh kepentingan, dan (d ) diarahkan oleh seseorang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam hal kewangan dan perniagaan sehingga orang tersebut mampu menilai merit dan risiko pelaburan dalam Amanah.

7) IRA atau Pelan Manfaat Serupa. Pelan manfaat IRA, Keogh atau serupa yang melindungi hanya seorang individu yang merupakan Pelabur Bertauliah, seperti yang ditakrifkan dalam satu atau lebih kategori/perenggan lain yang bernombor di sini.

8) Akaun Pelan Manfaat Pekerja Arahan Peserta. Pelan manfaat pekerja terarah peserta yang melabur mengikut arahan, dan untuk akaun, peserta yang merupakan Pelabur Bertauliah, kerana istilah tersebut ditakrifkan dalam satu atau lebih kategori/perenggan lain yang bernombor di sini.

9) Pelan ERISA Lain. Pelan manfaat pekerja dalam pengertian Tajuk I Akta ERISA selain daripada pelan yang diarahkan peserta dengan jumlah aset melebihi $5 juta atau yang mana keputusan pelaburan (termasuk keputusan untuk membeli faedah) dibuat oleh bank, berdaftar penasihat pelaburan, persatuan simpanan dan pinjaman, atau syarikat insurans.

10) Rancangan Faedah Kerajaan. Pelan yang ditubuhkan dan diselenggara oleh negeri, majlis perbandaran, atau mana-mana agensi negeri atau majlis perbandaran, untuk faedah pekerjanya, dengan jumlah aset melebihi $5 juta.

11) Entiti Bukan Untung. Organisasi yang diterangkan dalam Seksyen 501(c)(3) Kod Hasil Dalam Negeri, seperti yang dipinda, dengan jumlah aset melebihi $5 juta (termasuk dana endowmen, anuiti dan pendapatan hayat), seperti yang ditunjukkan oleh penyata kewangan teraudit organisasi yang terbaharu. .

12) Bank, seperti yang ditakrifkan dalam Seksyen 3(a)(2) Akta Sekuriti (sama ada bertindak untuk akaunnya sendiri atau dalam kapasiti fidusiari).

13) Persatuan simpanan dan pinjaman atau institusi serupa, seperti yang ditakrifkan dalam Seksyen 3(a)(5)(A) Akta Sekuriti (sama ada bertindak untuk akaunnya sendiri atau dalam kapasiti fidusiari).

14) Seorang peniaga broker yang berdaftar di bawah Akta Pertukaran.

15) Sebuah syarikat insurans, seperti yang ditakrifkan dalam Seksyen 2(13) Akta Sekuriti.

16) “Syarikat pembangunan perniagaan,” seperti yang ditakrifkan dalam Seksyen 2(a)(48) Akta Syarikat Pelaburan.

17) Sebuah syarikat pelaburan perniagaan kecil yang dilesenkan di bawah Seksyen 301 (c) atau (d) Akta Pelaburan Perniagaan Kecil 1958.

18) “Syarikat pembangunan perniagaan persendirian” seperti yang ditakrifkan dalam Seksyen 202(a)(22) Akta Penasihat.

19) Pegawai Eksekutif atau Pengarah. Orang sebenar yang merupakan pegawai eksekutif, pengarah atau rakan kongsi am Perkongsian atau Rakan Kongsi Am, dan merupakan Pelabur Bertauliah kerana istilah itu ditakrifkan dalam satu atau lebih kategori/perenggan yang bernombor di sini.

20) Entiti Dimiliki Sepenuhnya Oleh Pelabur Bertauliah. Perbadanan, perkongsian, syarikat pelaburan swasta atau entiti serupa yang setiap pemilik ekuitinya ialah orang sebenar yang merupakan Pelabur Bertauliah, kerana istilah itu ditakrifkan dalam satu atau lebih kategori/perenggan yang bernombor di sini.

Sila baca notis di atas dan tandakan kotak di bawah untuk meneruskan.

Singapura

+ 65 3105 1295

Taiwan

Akan Datang!

Hong Kong

R91, Tingkat 3,
Menara Eton, 8 Hysan Ave.
Causeway Bay, Hong Kong
+ 852 3002 4462

Liputan Pasaran